Już niedługo cała trasa Warszawa – Kielce – Kraków będzie ekspresowa!

Prawdopodobnie do końca roku zostanie oddany do użytku ostatni fragment drogi S7 pomiędzy Warszawą a Kielcami. To nie koniec dobrych informacji, bo jest bardzo blisko do rozpoczęcia prac przy “ekspresówce” od Krakowa w stronę województwa świętokrzyskiego.

O kilka miesięcy wcześniej może zakończyć się budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S7 w między granicą województw świętokrzyskiego i mazowieckiego a Skarżyskiem-Kamienną. Wszystko uzależnione jest od pogody.

Obecnie układane są kolejne warstwy nawierzchni na ciągu głównym, trwają także prace przy wszystkich dziesięciu obiektach mostowych. Wybudowane zostaną też dwa węzły drogowe: Skarżysko-Północ i Skarżysko-Zachód.

– Kiedy warstwa wiążąca zostanie ułożona na całym odcinku drogi S7, wykonawca przystąpi do układania ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni. Zgodnie z umową powinien on zakończyć prace w maju 2020 roku, ale już na początku roku złożył deklarację, że jeżeli pogoda mu na to pozwoli, to postara się, aby z drogi można było korzystać pod koniec tego roku, a inne prace będzie wykonywał do końca wyznaczonego terminu – informuje Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik prasowa kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzięki wybudowaniu skarżyskiego odcinka drogi S7 zniknie ostatnie „wąskie gardło” między granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego a Warszawą, a cała „siódemka” na długości 200 km, czyli od granic Małopolski do Grójca, będzie dwujezdniową trasą ekspresową. Dzięki temu znacznie skróci się czas podróży między Krakowem, Kielcami a Warszawą. Inwestycja ma kosztować 260 milionów złotych.

Wkrótce szybciej też do Krakowa

Jest zgoda wojewody małopolskiego na budowę pierwszego fragmentu trasy S7 od Krakowa w strony granicy z województwem świętokrzyskim. Fragment, na którego budowę wyraził zgodę wojewoda, stanowi część odcinka Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków.

Na ponad trzynastokilometrowym odcinku dwujezdniowej drogi ekspresowej będą m.in. dwa węzły (Szczepanowice i Widoma), 18 obiektów inżynierskich, Obwód Utrzymania Drogi oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca może zacząć budowę. Ma na to czas do pierwszego kwartału 2021 roku. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie procedowany jest wniosek o wydanie decyzji dla kolejnego odcinka S7, od Moczydła na granicy z województwem świętokrzyskim do węzła Miechów.

Decyzja będzie być może jeszcze we wrześniu 2019 roku. Gdy ten odcinek zostanie oddany do użytku, cała trasa S7 od Warszawy do Krakowa będzie już dwujezdniowa.

Komentarze z Facebooka