To już pewne! Będzie duża podwyżka cen za odbiór śmieci

W związku z nowymi regulacjami segregacja odpadów będzie obowiązkowa, a za oddawanie odpadów zmieszanych mieszkańcy mogą zapłacić stawkę stanowiącą czterokrotność opłaty. Dodatkowo władze miasta przygotowują się do nowego przetargu na firmę, która odbierze odpady. To wszystko spowoduje nawet dwukrotną podwyżkę za odbiór śmieci.

Podwyżka będzie dotyczyć wszystkich odbiorców, zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i tych mieszkających w blokach. Trzeba przygotować się na odpowiedzialność zbiorową za to, że ktoś nie posegreguje śmieci.

– Gdy firma wywożąca śmieci zauważy, że nie są one segregowane, poinformuje o tym urząd gminy. Samorząd na tej podstawie będzie  zobowiązany do rozpoczęcia postępowania określającego wyższą opłatę – wyjaśnia Ewelina Nartowska, kierownik referatu gospodarki odpadami w urzędzie miasta

Ponadto trzeba przygotować się na to, że wzrośnie cena za odbiór posegregowanych śmieci. Obecny kontrakt z firmą Eneris obowiązuje do 31 sierpnia 2020 roku. Firma, która wygra kolejny przetarg prawdopodobnie zażąda większej stawki niż obecna. A ta wynosi  9 złotych i 50 groszy.

Być może urzędnicy zdecydują się podzielić miasto na sektory, tak żeby odpady były odbierane przez więcej niż jedną firmę.

Komentarze z Facebooka