14 milionów euro z funduszy unijnych na wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

14 milionów euro z funduszy unijnych na wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników

Przeczytaj także

Już na początku 2024 roku ruszą nabory konkursowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców. Dotyczyć one będą profilaktyki zdrowotnej pracowników,  co w rezultacie przyczyni się do wydłużenia ich aktywności zawodowej. Na konkursy przeznaczonych zostanie blisko 14 milionów euro.

Z środków unijnych skorzystają osoby zatrudnione na terenie regionu. – Pracodawcy będą mogli napisać dobry projekt, a więc taki, który poprawi sytuację zdrowotną ich pracowników. Projekt, dzięki któremu będą oni mogli być jak najdłużej aktywni zawodowo – mówi wicemarszałek Renata Janik, nadzorująca fundusze europejskie w województwie świętokrzyskim. Podkreśla przy tym, że pracodawca powinien zatrudniać co najmniej kilka osób. – Należy też dostosować projekt do realizowanych przez dana osobę zadań. Jeżeli na przykład w danej firmie mamy pracę siedzącą, to potrzebą tych osób będzie rehabilitacja związana z kręgosłupem. Każdy kto napisze dobry projekt, niezależnie od rodzaju pracy, otrzyma dofinansowanie – dodaje wicemarszałek Renata Janik.

Eliminacja chorób zawodowych, w tym stresu

Działania dotyczące profilaktyki chorób zawodowych biorą pod uwagę kontekst demograficzny, a także potrzebę podtrzymania produktywności starzejącej się populacji. Dlatego też zadania ukierunkowane będą na wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych, kładąc szczególny nacisk na zapobieganie chorobom narządów ruchu oraz fizjoterapię. Nie zapomniano przy tym o potrzebach związanych z psychiką.

– Nasze województwo, ale także kraj i cały świat boryka się z tym problemem. Wszyscy pracujemy w stresie, a szczególnie takie zawody, jak służba zdrowia i policja. Dlatego oni tym bardziej będą potrzebować różnego rodzaju warsztatów. Zajęć z psychologami, aby uczyć się eliminacji stresu ze swojej pracy. To wszystko jest możliwe, więc zachęcam do wcześniejszego rozpoczęcia diagnozy i rozmów z pracownikami – dodaje wicemarszałek.

Unijne środki od lat wspierają zdrowie pracowników

Warto przy tym podkreślić, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 pracownicy zatrudnieni w instytucjach i firmach mogli skorzystać między innymi z różnorodnych zajęć (dotyczących np. radzenia sobie ze stresem), a także badań profilaktycznych (np. morfologia krwi, pomiar cholesterolu, hormonów tarczycy, glukozy, USG, EKG, pomiar ciśnienia krwi, spirometria itd.). Odbyły się także konsultacje z lekarzami specjalistami. Łącznie z dofinansowania w województwie świętokrzyskim skorzystało wtedy 5371 osób.

Było to między innymi 1,3 tysiąca funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 100 z nich skonsultowało się z dietetykiem, a ponad 200 zgłosiło się na badania w kierunku wykrywania nowotworów i chorób serca. Ponadto ponad 400 osób z ponad 15 – letnim stażem w zawodzie wzięło udział w warsztatach „Wczesna diagnoza stanów przeciążeniowych”. Z kolei uzupełnieniem całości był zakup ergonomicznego sprzętu, który służy pracownikom technicznym w przenoszeniu ciężkich materiałów dowodowych (przykładem wózki schodowe).

Projekty pomogły także 100 pracownikom firmy PREMA S.A. w Kielcach (z czego połowa z nich była w wieku 50 +). Przewidziano dla nich między innymi badania postawy, gdzie zatrudnieni byli diagnozowani i obserwowani przez fizjoterapeutę w swoim środowisku pracy. Nie zabrakło też konsultacji psychologicznych, a także badań krwi i moczu, badań prostaty, RTG płuc, mammografii, cytologii. Poza tym przeprowadzono warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia. Rozdano karnety fitness, na kręgle, czy też na wizyty u wizażysty oraz masażysty. Dla firmy zakupiono też ergonomiczne nakładki na fotele oraz wyposażenie do pokoju socjalnego. Unijne pieniądze wpłynęły także na takie firmy, jak np. Piekarnia R. Dobrowolski i Oficyna Poligraficzna Apla z Kielc oraz Sefako z Sędziszowa.

Pierwszy nabór na 5 mln euro

Nabór na nadchodzące projekty dotyczące profilaktyki chorób zawodowych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 powinien ruszyć w pierwszym kwartale 2024 roku. W ramach działania 7.1 „Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników” na konkursy trafi blisko 14 milionów euro.  Pierwszy nabór dotyczyć będzie kwoty 5 mln euro.

Zakres wsparcia będzie zbliżony do tego z perspektywy 2014 – 2020. Szczegółowe informacje na temat konkursów będzie można znaleźć na stronie internetowej rpo-swietokrzyskie.pl oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Przeczytaj także