Agata Wojda z wotum zaufania i absolutorium - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Agata Wojda z wotum zaufania i absolutorium

Przeczytaj także

Rada Miasta opowiedziała się za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Kielce z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Większość zebranych zagłosowała również za wotum zaufania. 

Na początku obrad Agata Wojda podkreśliła, że Rada znalazła się w specyficznej sytuacji, stojąc przed decyzjami dotyczącymi oceny wykonania budżetu i politycznej oceny jakości zarządzania miastem.

Natomiast będziecie państwo oceniać działania, aktywność, wysiłek podjęty w 2023 roku. Przez całą rzeszę pracowników, którzy działają w urzędzie. Natomiast główny ton tym decyzjom nadawał poprzedni prezydent i poprzedni zarząd miasta. Możecie państwo uznać, że jest jakiś element kontynuacji, natomiast ta ocena ma roczny charakter. Jeżeli uznacie państwo, że oceniacie ludzi, którzy już nie podejmują kluczowych decyzji, to jednak głosowanie podjęte dzisiaj może mieć swoje konsekwencje dla tych, którzy obecnie trzymają stery – mówiła prezydent Kielc.

Dalej tłumaczyła, że kwestia ewentualnego nieudzielenia absolutorium, nawet jeśli nie będzie skutkowała możliwością przeprowadzenia referendum, odbije się na opinii i wiarygodności finansowej miasta. 

– Państwa decyzja, która ma charakter uznaniowy, w pewien sposób subiektywny, może skutkować posiadaniem, lub nie, ważnego narzędzia wiarygodności. A wiarygodność w przypadku samorządu jest niesamowicie ważna, w momencie kiedy funkcjonujemy w trudnych i wymagających czasach.  Często swoją wiarygodnością zastępujemy, czy nadganiamy niekoniecznie korzystne tabele, stan finansowy – tłumaczyła Agata Wojda.

Przyznała jednocześnie, że konsekwencji formalno-prawnych w przypadku wotum zaufania nie będzie, jeśli radni zdecydują się go nie udzielić, “natomiast będzie szereg konsekwencji o charakterze politycznym”. 

– Jeżeli teoretycznie zagłosują państwo negatywnie, to podejrzewam, że niewielu mieszkańców będzie w głowie wracać do prezydentury Bogdana Wenty. To będzie w ich przekonaniu ocena zarządu tej kadencji. Przede wszystkim mnie, moich współpracowników. Proszę więc o danie nam kredytu zaufania, abyśmy mogli uzyskiwać od mieszkańców zaufanie swoją rzetelną pracą – twierdziła.

Były wystąpienia liderów klubów

Radny Michał Piasecki, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że poza paroma obszarami, w których był widoczny progres i chęć zmian, administracja pod koniec 2023 była skupiona na tym, aby “byle przetrwać”.

Przed nami wszystkimi, nie tylko przed prezydentką, ogromne wyzwanie związane z naprawą finansów publicznych. Poprawą infrastruktury w mieście, przyciągnięciem inwestorów i stworzeniem dobrze płatnych miejsc pracy oraz zatrzymaniem fatalnych statystyk demograficznych, odwróceniem trendu coraz gorszego postrzegania naszego miasta przez obywateli – powiedział Piasecki.

Dodał, że Koalicja Obywatelska wspierała Wojdę, gdy była kandydatką i będzie wspierać teraz, gdy jest włodarzem Kielc. –  W środę poznaliśmy nowy kształt struktury magistratu. To bardzo dobre zmiany, które uporządkują administrację i pozwolą na efektywniejszą pracę, bo tej dla całego zaplecza prezydentki jest szalenie dużo. Szczególnie cieszą nowe wydziały, takie jak Biuro Rozwoju Miasta, Biuro Mobilności, Wydział Promocji oraz Wydział Dialogu Społecznego. To odpowiedź na realne potrzeby o których wspomniałem przed chwilą – stwierdził.

Maciej Bursztein, lider klubu Perspektywy, poinformował z kolei, że Centralny Port Komunikacyjny ma ominąć Kielce. Konkretne plany rozwojowe się nie powiodą, jeśli będziemy jedynym z miast wojewódzkich, które nie mają szybkiego połączenia z Warszawą, z innymi dużymi ośrodkami, a przede wszystkim ze strategicznym projektem, którym jest właśnie lotnisko. Wyobraźmy sobie, że ktoś przyjeżdża na Targi Zbrojeniowe. Lubiąc podróż transportem zbiorowym, on nie będzie chciał brać samochodu z lotniska, tylko zechce wsiąść w szybką kolej, wysiąść w Kielcach, pójść na Targi, spędzić czas i wrócić w taki sam sposób – powiedział Maciej Bursztein.

Dlatego też zaapelował o jedność i współpracę ponad podziałami politycznymi. –  Musimy zawalczyć o szybkie połączenia kolejowe. To jest ten moment, gdzie musimy zacząć działać. Apeluję do wszystkich radnych, do przedstawicieli władz, do naszych posłów, senatorów. Teraz jest ten moment, w którym możemy udowodnić, że polityka może być użyteczna i pomagać mieszkańcom. Teraz jest szansa, żeby pokazać, że potrafimy działać razem, w jednym celu, niezależnie od różnic politycznych – wskazał.

Klub PiS krytycznie

Marcin Stępniewski, przewodniczący klubu PiS, wskazywał natomiast, że “pani prezydent sprytnie próbuje się odciąć od raportu o stanie gminy, od poprzedniej kadencji”. – W 2023 roku pani Agata Wojda była również wiceprezydentem miasta i nie może się pani zupełnie odcinać od tego, co się wtedy działo. Te dzisiejsze piękne opowieści, że w 50 – 60 dni udało się zrobić więcej niż w poprzedniej kadencji, ja ich nie neguję, może tak nawet było, ale nie jest to tematyką dzisiejszej debaty – podkreślił. 

W swoim przemówieniu przypomniał między innymi, że w poprzednim roku były problemy dotyczące przeciekających dachów w szkołach i przedszkolach. –  Na jednej z Komisji Edukacji poszliśmy do Zespołu Szkół Elektrycznych. Kapiąca z przeciekającego dachu woda trafiała w sprzęt elektroniczny, przy którym pracowała młodzież – dodał Stępniewski.

Mówił też o tym, że w raporcie napisano jakoby w Kielcach znacząco poprawił się stan i jakość dróg. –  Jeśli ktokolwiek tak twierdzi, to pozostaje mi pogratulować, pojechać na peryferia naszego miasta, zobaczyć jak tam stan dróg wygląda. Zobaczyć jak wygląda stan dróg nie tylko na peryferiach naszego miasta, ale na osiedlach, w różnych częściach Kielc – poinformował.

Ostatecznie za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 13 osób, a 8 było przeciw. W przypadku absolutorium 22 osoby zagłosowały za, a 0 było przeciw.

Przeczytaj także