Bogdan Wenta atakuje PiS w drugą rocznicę swoich rządów - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Bogdan Wenta atakuje PiS w drugą rocznicę swoich rządów

Miało być podsumowanie dwuletniego okresu prezydentury, a tymczasem Bogdan Wenta z całą siłą zaatakował rządy Prawa i Sprawiedliwości. Partii Jarosława Kaczyńskiego zaproponował kupno terenów w Obicach.

– Obecny czas nie sprzyja podsumowaniom. Samorządy w całym kraju, a wraz z nimi i Kielce stanęły przed szeregiem niebezpieczeństw – tak rozpoczął swoje wystąpienie włodarz miasta, zwracając uwagę jakie piętno na gospodarce może odcisnąć pandemia koronawirusa.

Skala utraconych wpływów po pierwszej fali pandemii w Kielcach oszacowana została na 29 milionów złotych, druga fala jeszcze się nie zakończyła, ale do końca roku kolejne utracone wpływy mogą osiągnąć podobną wysokość. To bardzo negatywne zjawisko skumulowało się z sytuacją, o której samorządowcy w całym kraju alarmują od 2019 roku – dodał.

„Piątka Kaczyńskiego” obniżyła wpływy z podatku PIT

Bogdan Wenta podkreśla, że na obietnicach wyborczych PiS tracą przede wszystkim samorządy. Wymienia zapisy tzw. „Piątki Kaczyńskiego”, które znacząco obniżyły wpływy z podatku PIT czy podwyższanie w ubiegłym roku pensji dla nauczycieli.

– Subwencja oświatowa, którą dostajemy, w żaden sposób nie wzrosła, a nawet w przyszłym roku ma być w Kielcach mniejsza o pół miliona złotych, tymczasem wydatki na oświatę wzrosły drastycznie. Tylko w tym roku dopłacamy z budżetu Kielc do funkcjonowania oświaty 134 miliony złotych, prawie 25 milionów złotych więcej niż w roku 2019 – mówi prezydent Kielc.

JAK OCENIASZ PREZYDENTA BOGDANA WENTĘ? CZEKAMY NA TWOJĄ OPINIĘ NA FACEBOOKU

Obserwuję jak sprawa wsparcia dla kieleckich przedsiębiorców została zamieniona na polityczną licytację”

Bogdan Wenta zaatakował również kieleckich radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ostatnim czasie zaproponowali zwiększenie środków finansowych na uzbrajanie terenów inwestycyjnych.

– Pod hasłem scalania gruntów dla przyszłych inwestorów jestem głośno namawiamy do tego, żeby przekazać ponad 8 milionów złotych z przyszłorocznych wpływów na wykup gruntów. Skąd mam brać na to pieniądze? Radni proponują – zmniejszając wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy obcinając koszty miejskiej komunikacji. To drugie zwłaszcza powinni usłyszeć wszyscy kierowcy z firmy MPK, która świadczy dla miasta usługi przewozowe. Radni, którzy nazywają się jej największymi obrońcami, apelują o zmniejszenie wydatków miasta na ich usługi – tłumaczy.

Grunty w Obicach dla Skarbu Państwa

Jedną z najbardziej istotnych spraw poruszonych w wystąpieniu jest kwestia terenów w Obicach, na których miało stanąć lotnisko. Miasto dysponuje 600 hektarami, na których może powstać strefa inwestycyjna. Wenta zwraca uwagę, że samorząd nie ma instrumentów, żeby przekształcić ten teren w strefę i proponuje sprzedaż gruntów samorządowi województwa świętokrzyskiego, który zabiegał o wpisanie strefy inwestycyjnej w Obicach jako jednego z kluczowych zadań w strategii rozwoju województwa, albo Skarbowi Państwa

Chciałbym dlatego zadeklarować dzisiaj wyraźnie. Ten grunt jest na sprzedaż, a środki z niej uzyskane przeznaczymy na rozwój gospodarczy miasta, na jego terenie, licząc, że wykorzystane zostaną z korzyścią dla firm, które już tutaj działają i nowych, które będą chciały prowadzić w Kielcach swoje interesy.

Będzie protest i rezolucja

Bogdan Wenta odniósł się także do sytuacji Polski w Unii Europejskiej. Zapowiedział, że miasto przyłączy się do protestu polskich samorządów zrzeszonych w Związku Miast Polskich.

– W najbliższy wtorek, 1 grudnia wyłączymy oświetlenie 5 obiektów, które powstały przy wsparciu Unii Europejskiej. Niech kielczanie zobaczą jak pusto było by bez nich w naszym mieście – poinformował Bogdan Wenta.

Natomiast przed najbliższą sesją Rady Miasta, która ma się odbyć 3 grudnia, prezydent Kielc zaproponuje radnym przyjęcie wspólnej rezolucji, wzywającej rząd do jak najszybszego przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy.