Budowa obwodnicy centrum Kielc przez Pakosz do ponownej analizy - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Budowa obwodnicy centrum Kielc przez Pakosz do ponownej analizy

Budowa południowej obwodnicy centrum Kielc, która ma przebiegać przez Pakosz zostanie poddana ponownej analizie. Droga ma zwiększyć ruch między Kadzielnią, a Parkiem Baranowski.

O przedstawienie obecnego stanu prac nad koncepcją budowy obwodnicy centrum Kielc zapytał kielecki ratusz Michał Braun, radny Koalicji Obywatelskiej. „Czy obecnie brany pod uwagę jest któryś z poprzednich wariantów przebiegu obwodnicy? Jakie są planowane działania związane z ewentualną budową lub rezygnacją z inwestycji?” – czytamy w interpelacji. Odpowiedziała na nią Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Pomysł budowy południowej obwodnicy centrum Kielc przez Pakosz nie podoba się mieszkańcom tamtych terenów, którzy protestują przeciwko tej decyzji. Sprawa jest opisywana na stronie sosdlakielc.pl.

Zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór zaznaczyła w odpowiedzi, że inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dodała, że w 2014 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przez inwestycję.

Raport powstał w toku prowadzonych prac projektowych. „Z uwagi na fakt, że w bliskim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji zostały zrealizowane zadania drogowe (tj. rozbudowa ul. Wapiennikowej i budowa ul. Rotmistrza W. Pileckiego) mające wpływ na analizy zawarte w raporcie, wymaga on uzupełnień.” – czytamy w piśmie.

Bożena Szczypiór uzupełniła, że przygotowując materiały należy wziąć pod uwagę wyniki analizy porealizacyjnej inwestycji w pasie drogowym ulic Wapiennikowej i Husarskiej. W 2021 roku zostanie ona zlecona dla „inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. Pileckiego.”

Zastępca prezydenta dodała, że w 2021 roku w ramach Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) zaplanowano powstanie sygnalizacji świetlnej wraz z przejazdem rowerowym oraz przejściem dla pieszych w rejonie włączenia ulicy Pakosz do Krakowskiej. Inwestycja ma pozwolić na usprawnienie i upłynnienie ruchu.

Bożena Szczypiór zaznaczyła w ostatnim zdaniu odpowiedzi, że „(…) występuje uzasadniona potrzeba przeprowadzenia ponownej analizy układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta Kielce (Pakoszu – przyp. maw) przy uwzględnieniu inwestycji zrealizowanych”.

oprac. maw