Budżet Kielc ucierpiał przez koronawirusa? Wręcz przeciwnie! [STATYSTYKI] - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Budżet Kielc ucierpiał przez koronawirusa? Wręcz przeciwnie! [STATYSTYKI]

Choć miejscy urzędnicy często podkreślają, że Kielce są w słabej sytuacji finansowej przez pandemię koronawirusa, to prawda okazuje się zupełnie inna. Dzięki koronawirusowi kielecki samorząd zaoszczędził ponad 11 milionów złotych!

Opóźnione inwestycje drogowe czy brak decyzji o ulgach dla przedsiębiorców – to tylko dwa przykłady z ostatnich tygodni, w których miasto tłumaczyło się pandemią Covid-19. Jednak kielecki radny PiS, Marcin Stępniewski postanowił sprawdzić jaki jest bilans zysków i strat w ostatnich miesiącach.

Wyszło na to, że łączna kwota wynikająca z dodatkowych wydatków oraz uszczuplonych dochodów wynosi ponad 32 miliony złotych, natomiast oszczędności i zewnętrzne środki uzyskane w trakcie pandemii to ponad 46,5 miliona złotych.

– Urzędnicy przedstawiają tylko i wyłącznie fakty dodatkowych kosztów i uszczuplenia dochodów. Niestety nie mówią publicznie o oszczędnościach. Łatwo zarządzać miastem, kiedy mówi się, że jest trudna sytuacja finansowa a ciężej, jeśli wszyscy wiedzą, że nie jest tak tragicznie. Ta kwota może się jeszcze zwiększyć w wyniku skorzystania przez miasto z drugiego etapu rządowego programu Fundusz Inwestycji Lokalnych. Kwota jaką możemy uzyskać będzie uzależniona od przedłożonych inwestycji, które będą ocenianie pod kątem merytorycznym. Tłumaczenie kiepskiej sytuacji finansowej miasta trwającą pandemią w świetle twardych danych udostępnionych mi przez Urząd Miasta jest w mojej ocenie nie na miejscu – komentuje Marcin Stępniewski.

Oszczędności, a także zewnętrzne środki uzyskane w wyniku trwającej pandemii są następujące:

– Oszczędności na kosztach pracy w wyniku przebywania pracowników na zasiłku opiekuńczym finansowanym przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 2 023 960,04 zł.

Oszczędności wynikające z mniejszego zużycia mediów spowodowane wstrzymaniem funkcjonowania niektórych jednostek miejskich wyniosły 1 148 505,99 zł.

– Oszczędności wynikające z braku realizowania godzin ponadwymiarowych ze względu na wstrzymanie funkcjonowania niektórych jednostek miejskich wyniosły 798 231,52 zł.

– Oszczędności wynikające z ograniczenia funkcjonowania niektórych linii autobusowych czego skutkiem jest mniejszy koszt wykonanych kilometrów wyniosły 4 200 000,00 zł.-

– Oszczędności wynikające na odwołanie niektórych zaplanowanych wydarzeń wyniosły 610 921,00 zł.

– Oszczędności wynikające z ulgi polegającej na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek ZUS wyniosły 2 284 847,19 zł.

– Oszczędności wynikające z obniżenia stóp procentowych, co było reakcją na trwającą pandemie, a także przełożyło się na niższe odsetki jakie płaci miasto wyniosły 9 000 000,00 zł.

– Oszczędności wynikające ze zmniejszonej ilości wydawanych posiłków przez Miejską Kuchnie Cateringową w wyniku pandemii wyniosły 550 000,00 zł.

– Dodatkowe wpływy z wprowadzenia w wyniku pandemii rządowego programu Fundusz Inwestycji Lokalnych wyniosły 23 069 661,00 zł.

Łącznie oszczędności oraz dodatkowe wpływy wyniosły: 43 686 126,74 zł

Ubytki w dochodach oraz dodatkowe koszty wynikające z trwającej pandemii są następujące:

– Dodatkowe wydatki związane ze stanem epidemiologicznym wyniosły 2 097 209,85 zł.

– Niższe wpływy z tytułu podatki od nieruchomości wyniosły 1 500 000,00 zł.

– Niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 13 900 000,00 zł.

– Niższe wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosły 8 000 000,00 zł.

– Niższe wpływy z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania wyniosły 1 012 000,00 zł.

– Niższe wpływy z tytułu dochodów dotyczących imprez sportowych oraz obiektów sportowych wyniosły 1 625 000,00 zł.

– Niższe dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 670 000,00 zł.

– Niższe dochody z czynszu za najem od lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego wyniosły 850 000,00 zł.

– Niższe dochody z tytułu czynszu za lokale użytkowe wyniosły 960 000,00 zł.

– Niższe wpływy z tytułu opłaty skarbowej i targowej wyniosły 354 000,00 zł.

– Niższe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniosły 1 180 000,00 zł.

– Niższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 146 000,00 zł.

Łączna kwota wynikająca z dodatkowych wydatków oraz uszczuplonych dochodów wynosi: 32 294 209,85 zł.