Dodatkowe 50 mln zł z UE na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Dodatkowe 50 mln zł z UE na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Przeczytaj także

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali w piątek umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu porozumieniu dodatkowe 50 mln zł unijnego wsparcia zostanie przeznaczonych na preferencyjne pożyczki dla firm.

Pożyczki współfinansowane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wdrażane są we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki projektowi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego mogą starać się o pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Pojedyncza firma może otrzymać kredyt z zerowym oprocentowaniem, istnieje również możliwość finansowania 100 proc. wydatków brutto. Okres spłaty zobowiązań wydłużono do 72 miesięcy. Brak jest opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki, a maksymalny okres karencji w spłacie wynosi do 6 miesięcy.

Przewidziano również wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych raz do roku na dwa miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty jednostkowej pożyczki. Przedsiębiorca nie musi wnosić wkładu własnego, istnieje również możliwość łączenia wydatków w ramach pożyczek płynnościowych z wydatkami inwestycyjnymi.

„Te udogodnienia wprowadziliśmy z myślą o tych wszystkich przedsiębiorcach, którzy borykają się z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa, mają trudności z utrzymaniem się na rynku, zapłatą zobowiązań, płynnością finansową” – powiedział Bętkowski. Dodał, że to realne wsparcie firm jest jednym z elementów Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „Ochrona. Odbudowa. Rozwój MŚP”.

„Cieszymy się, że dzięki korzystnemu kursowi euro, a także przesunięciom w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego mogliśmy przekazać do Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 50 mln zł unijnych funduszy na pożyczki dla świętokrzyskich firm. Wkrótce można się również spodziewać kolejnych 50 mln zł pozyskanych ze zwrotu wcześniej zaciągniętych pożyczek” – podkreśliła Renata Janik.

Przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego poinformowali też, że wartość projektu z pierwotnych 208,8 mln zł została już powiększona do 408 mln zł.

Pożyczki udzielane są przez pośredników współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wszelkie informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej BGK.

Autor: Janusz Majewski

Przeczytaj także