Dodatkowe fundusze unijne na budowę łącznicy kolejowej Czarnca – Włoszczowa Północ - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Dodatkowe fundusze unijne na budowę łącznicy kolejowej Czarnca – Włoszczowa Północ

O 767 tys. zł wzrośnie unijne dofinansowanie projektu budowy łącznicy kolejowej Czarnca – Włoszczowa Północ, która skróci czas podróży z Kielc do Warszawy. Ogólny koszt inwestycji wyniesie ponad 53,5 mln zł. Oddanie trasy do eksploatacji planowane jest na drugą połowę 2022 r.

Umowę na dofinansowanie budowy łącznicy kolejowej Czarnca – Włoszczowa Północ, realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe podpisano w grudniu 2017 r. W czwartek marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych Mateusz Wanat oraz zastępca dyrektora Piotr Grawicz, parafowali aneks o zwiększeniu unijnego dofinansowania inwestycji o 767 tys. zł. Pozwoli to na przeprowadzenie niezbędnych, dodatkowych robót (prace archeologiczne, budowa schodów skarpowych, wydłużenie muru oporowego) oraz wykup gruntów.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

„To jedno z najważniejszych w naszym regionie przedsięwzięć z obszaru komunikacji kolejowej, współfinansowane ze środków unijnych, dzięki któremu m.in. skróci się czas podróży z Kielc do Warszawy przez CMK, pasażerowie będą mogli skorzystać z dogodnych połączeń regionalnych oraz szybciej dotrzeć z Kielc do Poznania, Bydgoszczy, Trójmiasta czy Łodzi” – powiedział Bętkowski. Dodał, że wartość dofinansowania projektu z funduszy europejskich wzrośnie ostatecznie do 37,14 mln zł, natomiast jego ogólny koszt wyniesie 53,59 mln zł.

Projekt „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północna” to budowa nowej linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Potrzeba wybudowania nowej linii kolejowej wynika z faktu, iż do tej pory nie ma możliwości wjazdu z linii kolejowej 61 – z kierunku Kielc na linię nr 4 (CMK) w kierunku Warszawy i Łodzi, bez zmiany kierunku jazdy. Taka sama sytuacja dotyczy również relacji odwrotnej.

Inwestycja, która jest już w końcowej fazie, obejmuje budowę linii kolejowej o łącznej długości 3,252 km (długość nowobudowanego odcinka to 3,204 km) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych, SRK, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki i telekomunikacji.

„Linia kolejowa Czarnca – Włoszczowa Północ, łącząca linię kolejową nr 61 Kielce – Fosowskie z linią nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, ma stanowić dodatkowy element spójnego systemu kolejowych połączeń między aglomeracjami miejskimi w Polsce. Koncentrować będzie ruch z wielu kierunków w celu maksymalnego wykorzystania jej zdolności przepustowej. Zakłada się, że będzie ona obsługiwała pasażerów podróżujących pomiędzy aglomeracjami: warszawską, łódzką i kielecką” – podkreślił Jamka.

Łącznica Czarnca – Włoszczowa Północ zwiększy możliwości przejazdu pociągów na terenie województwa świętokrzyskiego. Możliwa będzie bardziej atrakcyjna oferta połączeń międzyregionalnych m.in. w kierunku Warszawy i Łodzi. Przewidywany czas przejazdu pociągów w relacji Kielce – Warszawa skróci się do 2 godzin 20 min.

Łącznica będzie zelektryfikowana i przystosowana do ruchu dwukierunkowego. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 100 km/h, zaś towarowych z prędkością 80 km/h. Oddanie trasy do eksploatacji planowane jest na drugą połowę 2022 r.

Autor: Janusz Majewski

Przeczytaj także