Dofinansowanie z funduszy unijnych na szkolenia zawodowe i studia podyplomowe. Ruszają kolejne projekty - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Dofinansowanie z funduszy unijnych na szkolenia zawodowe i studia podyplomowe. Ruszają kolejne projekty

Przeczytaj także

Blisko 80 mln zł z Unii Europejskiej otrzymało województwo świętokrzyskie na realizację dwóch projektów. Pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie lub refundację kosztów szkoleń zawodowych i kursów dokształcających podejmowanych przez mieszkańców regionu i przedsiębiorców.

Zarząd województwa świętokrzyskiego podjął w środę uchwałę o udzieleniu unijnego dofinansowania w wysokości 77,9 mln zł dla dwóch projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-27. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wyniesie 86,5 mln zł. Realizatorem obu przedsięwzięć będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

„Ogromne środki finansowe, które mają pomóc podnieść kwalifikacje, podwyższyć kompetencje. Po to, aby osoby z naszego województwa mieli szansę dostosowania swojego wykształcenia do potrzeb rynku pracy” – powiedziała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Projekty umożliwią dofinansowanie lub refundację kosztów szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych podejmowanych przez dorosłych mieszkańców regionu i przedsiębiorców. Oferta dotyczy wyłącznie szkoleń i studiów dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na tej platformie internetowej firmy szkoleniowe i uczelnie wyższe oferują szkolenia, studia podyplomowe i usługi doradcze.

Pierwszy projekt „Buduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych” skierowany jest do osób indywidualnych. Z unijnego dofinansowania w wysokości 42 mln zł skorzysta 3860 osób. „Każdy z dorosłych mieszkańców regionu będzie mógł wybrać szkolenie lub studia podyplomowe spośród ofert dostępnej na platformie BUR. Jedna osoba może uzyskać maksymalnie 8,5 tys. zł dofinansowania” – podkreśliła Janik.

Poziom dofinansowania w tym projekcie wyniesie od 85 do 90 proc. kosztów szkoleń i studiów podyplomowych.

Drugi z projektów „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą Usług Rozwojowych” zapewni refundację znacznej części kosztów poniesionych przez przedsiębiorców, którzy wyślą na szkolenia swoich pracowników. Dofinansowanie do tego projektu wyniesie 35,9 mln zł i obejmie 3200 pracowników z 1233 przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota wsparcia na jednego pracownika to 8,5 tys. zł. Natomiast maksymalna kwota przypadająca na jednego pracodawcę zależy od wielkości danej firmy. Dla właścicieli firm zatrudniających poniżej 10 osób to maksymalnie 12 tys. zł, a przypadku dużych przedsiębiorstw (250 osób i więcej) 150 tys. zł.

Pierwsze nabory wniosków od osób fizycznych i pracodawców o dofinansowanie lub refundację szkoleń zaplanowano na grudzień tego roku. Realizacja obu projektów potrwa do czerwca 2026 roku.

Przeczytaj także