Dwie drogi otrzymają nowe nazwy. Będzie ulica Pilotów i Dywizjonu 303 - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Dwie drogi otrzymają nowe nazwy. Będzie ulica Pilotów i Dywizjonu 303

Przeczytaj także

Na wrześniowej sesji Rady Miasta zdecydowano się przyjąć projekty uchwał dotyczące nowych nazw dla dwóch kieleckich ulic. Pierwszy dokument skupia się na drodze kategorii wojewódzkiej i dotyczy zmiany z „Szybowcowej” na „Pilotów” . Kolejny nadaje nazwę „Dywizjonu 303” nowopowstałej ulicy.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu uchwały, zmiana z ulicy Szybowcowej na Pilotów podyktowana jest „działaniami związanymi z porządkowaniem numeracji posesji usytuowanych przy tej ulicy a leżącymi na terenie gminy Masłów”. Zwrócono również uwagę, że „na terenie Miasta Kielce funkcjonuje już nazwa ul. Szybowcowa dla drogi kategorii powiatowej, z nadanymi numerami porządkowymi”. Nowa propozycja nawiązuje z kolei tematycznie do istniejącego nazewnictwa i stanowi uhonorowanie zasług pilotów.

Drugi dokument dotyczy zaś nowej drogi, która powstała w wyniku wybudowania połączenia ul. Wincentego Witosa z ul. Radomską. – Nadanie nazwy ulicy Dywizjonu 303 nawiązuje tematycznie do istniejących nazwy ulic w tym rejonie oraz ma na celu uczczenie zasług dywizjonu lotnictwa myśliwskiego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki zaliczany jest do najlepszych jednostek myśliwskich II wojny światowej i odegrał znaczącą rolę w Bitwie o Anglię. Te działania oraz pamięć o polskich lotnikach zasługują zatem na upamiętnienie – czytamy w uzasadnieniu. 

Podczas sesji przyznano, że obie uchwały były dokładnie realizowane na Komisji Edukacji i Kultury – Żadna z tych zmian nie niesie ze sobą finansowych kwestii, ponieważ te tereny są niezamieszkałe przez mieszkańców. Ani jeżeli chodzi o ulicę Szybowcową, ani o ulicę Dywizjonu 303. To są tereny niezamieszkałe – mówiła radna Joanna Winiarska.

Radna Anna Kibortt wspomniała, że uczniowskie stowarzyszenie sportowe „Renesans” proponowało zmianę z Szybowcowej na Siedlniczą, co miało nawiązywać do dawnej nazwy wsi Dąbrowa. – Postanowiono jednak, że ten obszar będzie takim spójnym typem nazw związanych z lotnictwem. Rzeczywiście te nazwy wpisują się w ten sam typ nazewnictwa. Jednak pragnę również zwrócić uwagę, że stowarzyszenie „Renesans” zgłasza bardzo dużo nazw ulic i bardzo wiele z ich propozycji jest realizowanych. Natomiast tutaj również mieszkańcy w rozmowach i swoich propozycjach przychylali się do uwspólnienia nazewnictwa w tej okolicy – twierdziła Anna Kibortt. 

W przypadku projektu dotyczącego ulicy Pilotów za opowiedziało się 22 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przy „Dywizjonie 303” wszyscy zagłosowali za tym pomysłem.

Przeczytaj także