Dyrektorzy instutucji kultury w niepewności. Koniec umów w listopadzie, a decyzji wciąż nie ma - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Dyrektorzy instutucji kultury w niepewności. Koniec umów w listopadzie, a decyzji wciąż nie ma

Przeczytaj także

Muzeum Zabawek i Zabawy, a także Muzeum Historii Kielc oraz Kieleckie Centrum Kultury – to właśnie w tych instytucjach w listopadzie zakończą się kadencje obecnych dyrektorów. Choć czasu zostały niewiele, to ratusz podkreśla, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia umów lub też organizacji konkursów.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku komisja konkursowa wybrała Magdalenę Nowaczek na dyrektora Domu Kultury „Zameczek”. Ratusz nie ma jednak obowiązku ogłaszania konkursu i pełniący omawiane stanowiska mogą mieć przedłużoną kadencję. Na taki krok zdecydowano się w przypadku Anny Żmudzińskiej z Miejskiej Biblioteki Publicznej, której w 2022 roku przedłużono umowę na pięć lat. 5 – letnią kadencję rozpoczęła wtedy także Elżbieta Pańtak z Kieleckiego Teatru Tańca.

Czy tak będzie również teraz w przypadku Augustyny Nowackiej z Kieleckiego Centrum Kultury, Ilony Darii Dyktyńskiej z Muzeum Zabawek i Zabawy, a także Grzegorza Maciągowskiego z Muzeum Historii Kielc? Choć ich umowy kończą się w listopadzie, to jednak – jak przyznaje rzecznik kieleckiego ratusza – „prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tym temacie”. – Z pewnością jednak podejmie ją nie przekraczając właściwych terminów o czym w pierwszej kolejności poinformowani zostaną zainteresowani dyrektorzy, a następnie media. Powyższa informacja dotyczy także kwestii dyrektora Domu Środowisk Twórczych – tłumaczy Marcin Januchta, rzecznik prasowy prezydenta Kielc.

Wiceprezydent Marcin Chłodnicki przekazuje z kolei, że w przypadku dyrektorów kończących swoją kadencję w tym miesiącu, rekomendował włodarzowi przedłużenie ich umów. – Uważam, że Kieleckie Centrum Kultury, Muzeum Historii Kielc oraz Muzeum Zabawek i Zabawy dobrze funkcjonowały w ostatnim czasie. Dlatego rekomenduję prezydentowi rozwiązanie dotyczące pozostawienia obecnych dyrektorów na stanowiskach. Natomiast decyzja należy bezpośrednio do prezydenta – mówi Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc.

Dopytujemy, czy na decyzje nie trzeba czekać zbyt długo, biorąc pod uwagę zbliżające się terminy. – Prezydent musi podjąć decyzję przed zakończeniem obowiązujących umów. Na razie żaden termin nie jest przekroczony. Jako zastępca monitoruję i przypominam o tym temacie panu Bogdanowi Wencie – przekazuje Marcin Chłodnicki.

Przypomina jednocześnie, że w przypadku Domu Środowisk Twórczych kadencja zarządzającego tą instytucją Ryszarda Pomorskiego kończy się pod koniec grudnia. Dlatego tą kwestią ratusz zajmie się dopiero w przyszłym miesiącu.

Przypomnijmy, że rezygnując z konkursu, organizator, czyli w tym przypadku Miasto Kielce powołuje dyrektora na czas określony (od 3 do 7 lat), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

Przeczytaj także