GDDKiA wybrała ofertę w przetargu na realizację S74 Cedzyna - Łagów - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

GDDKiA wybrała ofertę w przetargu na realizację S74 Cedzyna – Łagów

Przeczytaj także

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację ok. 30-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 Cedzyna – Łagów; złożyła ją firma Mota-Engil Central Europe – poinformowała w poniedziałek GDDKiA. Koszt prac ma wynieść ok. 1,1 mld zł.

Małgorzata Pawelec-Buras rzeczniczka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że warunkiem podpisania umowy z wykonawcą będzie m.in. brak odwołań od wyboru oferty i pozytywny wynik obligatoryjnej kontroli uprzedniej, którą przeprowadza prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Zwróciła uwagę, że odcinek między Cedzyną a Łagowem to najdłuższy fragment S74 w województwie świętokrzyskim. Dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 30 km biec będzie głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, na terenie powiatu kieleckiego.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie 16 wiaduktów i 13 mostów. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne.

Rzeczniczka przypomniała, że przetarg na realizację inwestycji został ogłoszony w styczniu ubiegłego roku i zgłosiło się do niego 11 oferentów. W październiku ub.r., GDDKiA wskazała jako najkorzystniejszą ofertę firmy Stecol. Jednak do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wniesiono dwa odwołania od wyboru. Pierwsze na odrzucenie oferty najtańszej (Mota-Engil Central Europe), a drugie na dokonany wybór oferty – drugiej pod względem cenowym.

KIO w grudniu ub. roku nakazała GDDKiA unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie badania i oceny ofert oraz unieważnienie odrzucenia oferty najtańszej. „Zgodnie z wyrokiem KIO czynności te zostały podjęte” – zaznaczyła Pawelec-Buras.

Oferta firmy Mota-Engil Central Europe opiewa na kwotę ok. 1,1 mld zł.

Rzeczniczka zwróciła uwagę, że aktualnie trwa realizacja pięciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości ok. 74 km. W styczniu ub. r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (ok. 16,4 km). Jej uzyskanie pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale br.

Również w ub. roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód – Kielce. „W I kwartale br. planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID. Dobiega końca opracowanie dokumentacji projektowej” – poinformowała Pawelec-Buras.

Oprócz tego w marcu 2023 rozpoczęła się budowa obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 6,5 km). Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2024 r.

Natomiast we wrześniu 2023 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka S74 od granicy województw łódzkiego/świętokrzyskiego do Mniowa. To najdłuższy już realizowany odcinek S74 (ok. 27,5 km).

Z kolei w październiku ub.r. podpisana została umowa na realizację S74 od Łagowa do Opatowa (ok.18 km). Roboty budowlane na obu odcinkach planowane są od 2025 roku. (PAP)

autor: Wiktor Dziarmaga

Grafika: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przeczytaj także