Grand Prix dla Geoparku Kielce w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Grand Prix dla Geoparku Kielce w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich

Geopark Kielce został laureatem nagrody Grand Prix w konkursie „Najlepiej zagospodarowane przestrzenie publiczne w Polsce. Edycja 2020”.

To plebiscyt organizowany corocznie przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich. Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych. Nagrodę dla Geoparku przyznano za realizację wieloaspektowego projektu przestrzennego, w ramach którego powstała infrastruktura terenowa służąca ochronie przyrody, edukacji i turystyce na terenach Wietrzni i Kadzielni. Kapituła Konkursu doceniła całokształt działań rewaloryzacyjnych wykonywanych cyklicznie w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na  terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce”. – Działania te wpisują się także w szerzej zakrojoną inicjatywę partnerską pn. ,,Geopark Świętokrzyski’’ realizowaną przez Kielce wspólnie z ościennymi gminami: Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. W bieżącym roku planowane jest uzyskanie dla Geoparku Świętokrzyskiego prestiżowego certyfikatu Światowego Geoparku UNESCO – informuje Michał Poros, z Geoparku Kielce. W sumie w Edycji 2020 Kapituła przyznała 8 nagród i wyróżnień oraz Grand Prix. Nagrodzone inwestycje będą promowane w mediach.
Wyniki Konkursu dostępne są na:

https://www.tup.org.pl/

https://www.miasta.pl/aktualnosci/najlepiej-zagospodarowane-przestrzenie-publiczne-w-polsce-edycja-2020

Przeczytaj także