[AKTUALIZACJA] Radni PiS wycofali podpisy. Wniosek o odwołanie Winiarskiej z funkcji wiceprzewodniczącej nieważny - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

[AKTUALIZACJA] Radni PiS wycofali podpisy. Wniosek o odwołanie Winiarskiej z funkcji wiceprzewodniczącej nieważny

Przeczytaj także

Wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta Joanny Winiarskiej złożyła we wtorek grupa kieleckich radnych. Jeszcze tego samego dnia swoje podpisy wycofał Wiesław Koza i Tadeusz Kozior z klubu PiS, co unieważniło dokument. Konkretny projekt uchwały mógł się pojawić na najbliższej sesji Rady zaplanowanej na 1 grudnia. 

W uzasadnieniu radni tłumaczyli, że pozwoliłoby to na poczynienie oszczędności z uwagi na podwyższone wynagrodzenie jakie otrzymuje Winiarska z racji pełnionej funkcji. „Z uwagi na obecny stan finansów miasta Kielce oraz zgłaszaną przez władze miasta konieczność szukania oszczędności odwołanie wiceprzewodniczącej i zaniechanie powoływania osoby na jej miejsce do czasu poprawy sytuacji finansowej miasta znajduje wystarczającą ilość dla należytego funkcjonowania Rady Miasta oraz prowadzenia obrad, co stanowi o praktycznym sensie takiego rozwiązania. Ponadto, co istotne, zgodnie z istniejącą w naszym mieście tradycją, członkowie prezydium powinni być reprezentantami klubów utworzonych przez radnych Rady Miasta, a radna Joanna Winiarska obecnie pozostaje radną niezrzeszoną i nie jest przedstawicielem żadnego z klubów radnych” – czytamy.

Pod wnioskiem podpisali się radni: Maciej Bursztein, Kamil Suchański, Katarzyna Suchańska z klubu Bezpartyjni i Niezależni, Wiesław Koza i Tadeusz Kozior z klubu PiS oraz Katarzyna Zapała i Michał Braun z Koalicji Obywatelskiej.

Jeszcze tego samego dnia swoje podpisy wycofało dwóch radnych PiS. Dlatego też wniosek jest już nieważny, bo nie popiera go wystarczająca liczba osób. Z tego też powodu na chwilę obecną nie trafi on pod obrady Rady Miasta. Aktualnie nie podano powodów, dlaczego Wiesław Koza i Tadeusz Kozior zmienili zdanie.

Przeczytaj także