Jest wykonawca do „zielonej rewitalizacji” centrum. Zgłosiła się jedna firm - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Jest wykonawca do „zielonej rewitalizacji” centrum. Zgłosiła się jedna firm

Przeczytaj także

Jedna firma zgłosiła się w przetargu, który dotyczy zielonej rewitalizacji zabytkowego śródmieścia Kielc. Przedstawiona oferta opiewa na kwotę ponad 21 milionów złotych i mieści się w zaplanowanym budżecie.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmie Skwer im. I. Sendlerowej, Rynek, ul. Bodzentyńską z Placem Św. Wojciecha i teren przed dawną synagogą. Na jej realizację miasto chce przeznaczyć równe 23 miliony złotych, gdzie większa część pieniędzy będzie pochodzić z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Przetarg ogłoszony został na początku lipca. Termin zakończenia został jednak przesunięty o kilka dni. – Z 20 na 25 lipca. Stało się tak ze względu na pytania od wykonawców, które się pojawiły i wymagało to dodatkowego wyjaśnienia – tłumaczy Marcin Januchta, rzecznik prasowy prezydenta Kielc.

Zgłosiła się jedna firma, Remondis z Warszawy. Jej oferta opiewa na kwotę 21 709 500 zł i mieści się w zaplanowanym budżecie. – Obecnie analizowana jest cała dokumentacja, czy jest ona zgodna z założeniami. W konsekwencji, jeśli wszystko będzie w porządku, zostanie podpisana umowa – twierdzi rzecznik.

Co obejmą prace?

W przypadku Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku i terenu przed dawną synagogą, do zadań wykonawcy będzie należało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlano-montażowych oraz prac w zakresie zieleni na podstawie opracowanej dokumentacji.

Dla ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych i nasadzeń oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych w zakresie wskazanym przez Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Z uwagi na współfinansowanie zadania z Programu Inwestycji Strategicznych, termin wykonania zamówienia wynosi 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Z zastrzeżeniem, że projekt Skweru im. Ireny Sendlerowej, Rynku i terenu przed dawną synagogą należy wykonać w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przy wykonaniu rewitalizacji Rynku wykonawca powinien uwzględnić możliwość wejścia w teren i wykonania robót na terenie pl. św. Tekli nie wcześniej niż od 2 listopada 2022 roku, zaś na płycie Rynku nie wcześniej niż od 1 września 2023 roku.

Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc” to zadanie, które wynika z Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030.

Źródło: kielce.eu

Przeczytaj także