Fitch Ratings nie będzie już oceniać finansów Kielc - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Fitch Ratings nie będzie już oceniać finansów Kielc

Władze Kielc zrezygnowały z oceny finansów przez agencję ratingową Fitch. Tłumaczą, że poddawanie się jej nie jest obowiązkowe, a najistotniejsze dla banków są sprawozdania przygotowane przez miejskich urzędników. Zdaniem radnych decyzja miasta jest niepokojąca.

Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielce poinformował, że ostatnia umowa pomiędzy miastem a Fitch Polska S.A. została zawarta w dniu 07 marca 2017 roku, na okres do końca 2019 roku.

– Przeprowadzanie oceny ratingowej nie jest obowiązkowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Dla instytucji bankowych najistotniejsze są dane finansowania i sprawozdania, które opracowuje miasto. Ponadto, z treści zawartych umów kredytowych, w tym umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, nie wynika obowiązek utrzymywania oraz aktualizacji oceny ratingowej Miasta Kielce –  informuje Porębski.

Zdaniem radnych decyzja miasta jest niepokojąca

–  Rezygnacja z cyklicznego badania finansów miasta poprzez niezależną agencję Fitch Ratings jest dla mnie zaskakująca. Właściwie wszystkie szanujące się i podchodzące poważnie do finansów samorządy poddają się regularnie badaniu Fitch. Obawiam się, że przyczyną rezygnacji z niezależnej oceny dokonywanej przez zewnętrzny podmiot może być pogarszająca się sytuacja finansowa Kielc – ocenia radny Marcin Stępniewski.
– Wydatki bieżące w naszym mieście wzrastają znacznie szybciej niż dochody, dlatego ocena dokonana przez Fitch Ratings mogłaby być drastyczna. Możliwość prezentowania dobrych wskaźników finansowych wpływa pozytywnie na wiarygodność naszego samorządu w oczach potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby ulokować kapitał w naszym mieście. Rezygnacja z cyklicznego raportu może spowodować, że nie tylko stracimy wiarygodność dla inwestorów, ale również dla banków, z którymi współpracujemy – dodaje.

– Rezygnacja z rankingu Fitch może wskazywać  na to, że prezydent Wenta po dwóch latach swoich rządów obawia się oceny lub chce coś ukryć przed opinią publiczną. Coś, czego ukrywać nie powinien. Uważam, że jeśli są problemy z finansami miasta, to powinno się z nimi mierzyć i je rozwiązywać, a nie zamiatać pod dywan  – mówi Kamil Suchański, przewodniczący Rady Miasta.

– Rozumiem, że takie badanie i opieka agencji ratingowej to są określone koszty dla samorządu. Natomiast uważam, że nie do końca jest to dobry obszar do szukania oszczędności . Takie badanie, przez niezależną i uznaną agencję ratingową dodaje miastu wiarygodności. Czasem z zewnątrz widać więcej informacji i wskazówek dla prowadzenia finansów samorządu. Po drugi dobra ocena i dobry rating agencji Fitch uwiarygadnia samorząd w kontekście instytucji finansowych, ale też potencjalnych partnerów biznesowych  – uważa Agata Wojda, przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej.

Ostatnia perspektywa ratingu dla Kielc była negatywna

Tomasz Porębski zaznacza, że w ubiegłym roku, gdy miasto nie mierzyło się z pandemią koronawirusa, udało się „znacznie poprawić nadwyżkę operacyjną”.  – Dzięki działaniom służb prezydenta miasta, została ona praktycznie podwojona. Ta praca została dostrzeżona przez agencję Fitch, która w rankingu wskazywała, że sytuacja Miasta po roku 2019 uległa poprawie – dodaje.

W oświadczeniu przesyła również opinie agencji ratingowej:

”W 2019 Władze Miasta z powodzeniem prowadziły racjonalizację wydatków Kielc, odbudowując wcześniejszą siłę finansową Kielc. Jednak ostatnie decyzje władz centralnych mogą ponownie te wyniki osłabić (…) Perspektywy ratingów odzwierciedla obawy Fitch czy Władzom Miasta uda się skutecznie przeciwdziałać prognozowanej przez Fitch presji na wzrost wydatków operacyjnych przy niewielkim wzroście dochodów podatkowych Miasta z uwagi na decyzję władz centralnych w zakresie obniżenia stawki PIT (od listopada 2019 r.) oraz podwyżek płac nauczycieli (od września 2019 r.), które w pełni wpłyną na wynik finansowy Miasta w 2020 r.”.

W przyszłym roku zadłużenie miasta ma być większe o około 70 milionów w stosunku do roku obecnego. Wyniesie ono 1.130 mln zł co stanowi 77,4 proc. w stosunku do planowanych dochodów.

„W momencie wycofania międzynarodowe długoterminowe ratingi Kielc dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings – IDR) były na poziomie „BBB” oraz krajowy rating długoterminowy był na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów była Negatywna” – informuje Fitch.