Krok do wykonania drogi Nowy Malików. Rada Miasta podjęła uchwałę - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Krok do wykonania drogi Nowy Malików. Rada Miasta podjęła uchwałę

Przeczytaj także

Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę, dotyczącą opracowania dokumentacji przyszłościowej dla drogi Nowy Malików. – Dokument obliguje prezydenta do podjęcia konkretnych działań, natomiast wskazuje tylko i wyłącznie kierunek, bez konkretyzowania jak dana sprawa ma być szczegółowo rozwiązana – powiedział radny Marcin Stępniewski.

Projekt uchwały „w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Kielce w sprawie opracowania dokumentacji przyszłościowej dla drogi Nowy Malików” został złożony przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Stępniewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, przypomniał podczas sesji 6 czerwca, że kielczanie od lat zabiegali o utworzenie omawianego odcinka. Wspomina przy tym o konsultacjach z 2016 roku, kiedy mieszkańcy nie zgodzili się na lokalizację drogi wzdłuż bloków przy osiedlu Ślichowice.

– Podczas aktualnie odbywających się rozmów oraz spotkań z mieszkańcami wciąż wyrażają oni wolę budowy drogi, jednakże po drugiej stronie ulicy Malików, a nie jak dotychczas planowano. Takie rozwiązanie zaakceptowali zarówno mieszkańcy osiedla Ślichowice, którzy ówcześnie protestowali, jak i mieszkańcy ulicy Malików. Budowa drogi Nowy Malików otworzy tereny, które mogą zostać przeznaczone pod inwestycje pomiędzy ul. Malików, a ul. Batalionów Chłopskich. Obecnie są one niedostępne, ze względu na ograniczoną infrastrukturę drogową – napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

W dokumencie dodano, że powstanie nowych inwestycji wpłynęłoby na stworzenie nowych miejsc pracy oraz na wielkość dochodów podatkowych dla Kielc. – Brak jakiejkolwiek innej drogi przelotowej w tym rejonie powoduje, że natężenie ruchu jest ogromne. Notorycznie łamany jest zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych oraz ustanowione ograniczenie prędkości. Bliskość jezdni od nieruchomości prywatnych skutkuje tym, że na domach powstają pęknięcia. Jednak przede wszystkim tak duży ruch na tak wąskiej ulicy skutkuje zagrożeniem zarówno dla kierowców, pieszych i wszystkich pozostałych uczestników ruchu – wskazano w projekcie.

Opracowanie dokumentacji przyszłościowej ma być pierwszym krokiem do realizacji docelowej inwestycji.

Aktywacja Kielc w kontekście przedsiębiorczości

Marcin Stępniewski zaznaczył, że w przeszłości rada wskazywała kierunki prezydentowi tylko za pomocą rezolucji, oświadczeń, stanowisk lub innych „miękkich” form. – Projekt uchwały w zakresie wskazania kierunków działań jest już wiążący, ale ma charakter ogólny. Obliguje prezydenta, jeśli jest przyjęty, do podjęcia konkretnych działań. Natomiast wskazuje tylko i wyłącznie kierunek, bez konkretyzowania jak dana sprawa ma być szczegółowo rozwiązana. Tak, żeby nie wchodzić w kompetencje prezydenta – przekazał.

O pomyśle pozytywnie wypowiedział się Maciej Bursztein, przewodniczący klubu Perspektywy. – Wszystkie kluby w trakcie kampanii wyborczej powtarzały, jak ważna jest aktywacja miasta w kontekście przedsiębiorczości i przyciągania inwestorów. Mogę spokojnie, z czystym sumieniem powiedzieć, że dla wszystkich radnych, którym na sercu leży rozwój Kielc, ta inwestycja to pierwszy etap większego planu, prowadzącego do aktywowania przedsiębiorczości na terenach znajdujących się w jej rejonie – stwierdził Bursztein.

Ostatecznie za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 21 osób. Nikt nie był przeciw.

Przeczytaj także