M.Perz o ulgach podatkowych dla przedsiębiorców oferowanych przez SSE Starachowice - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

M.Perz o ulgach podatkowych dla przedsiębiorców oferowanych przez SSE Starachowice

Przeczytaj także

Z Marcinem Perzem, prezesem Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” rozmawialiśmy o ulgach podatkowych oferowanych przez SSE. Wsparcie przeznaczone jest nie tylko dla dużych firm, ale również dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Wysokie koszty inwestycyjne często stanowią barierę dla przedsiębiorców chcących rozwinąć swoją działalność. Dlatego też ARP S.A., myśląc o przedsiębiorcach inwestujących w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, przygotowało propozycję pożyczek, które umożliwią finansowanie projektów oraz zapewnią ograniczenie ryzyka zatorów płatniczych.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się nad finansowaniem swoich inwestycji, warto rozważyć ofertę Pożyczki Inwestycyjnej ARP. Wsparcie dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym, zakupu środków trwałych oraz w celu refinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych. Pożyczka daje gwarancję długoterminowego partnerstwa biznesowego z ARP w koniunkturze spowolnienia gospodarczego i dużych wyzwań dla przedsiębiorców.

Dla kogo wsparcie?

Pożyczka jest przeznaczona dla mikro-, małych, średnich i dużych firm, które prowadzą działalność od minimum 24 miesięcy oraz posiadają zwolnienie podatkowe w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub Decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji w ramach instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji. Pożyczka przysługuje również przedsiębiorcom, którzy ubiegają się o Decyzję o wsparciu (zwolnienie podatkowe).  W województwie świętokrzyskim Decyzji o wsparciu udziela Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

– To dodatkowa szansa dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się dokonywać inwestycji w ramach Decyzji o wsparciu. Pomoc ARP daje gwarancję finansowania inwestycji, zanim pojawi się możliwość odbioru pomocy publicznej, w ramach nieopłaconego podatku dochodowego – mówi Marcin Perz, Prezes Zarządu SSE „Starachowice” S.A.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z oferty Pożyczki Inwestycyjnej PSI, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek w najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP. Pożyczka może wynosić minimum 0,8 miliona złotych, a okres finansowania – nawet 144 miesiące, co daje przedsiębiorcom duże pole do manewru w planowaniu swoich inwestycji.

Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty w terminie do 30 czerwca 2023 roku, ARP S.A. przygotowało specjalną propozycję cenową. Oferta Pożyczki Inwestycyjnej PSI nie obejmuje prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz od niewykorzystanej kwoty wsparcia. Dla zabezpieczenia pożyczki przewidziano standardowe rozwiązania, takie jak hipoteka na nieruchomości, zastaw na środkach trwałych oraz inne akceptowane przez ARP S.A. zabezpieczenia.

Pożyczka Inwestycyjna jest również dostępna dla eksporterów, z możliwością objęcia gwarancją KUKE do 80 procent wartości finansowania.

Szczegółowe informacji dostępne są w Centrach Obsługi Przedsiębiorców ARP oraz na stronie internetowej: https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie/pozyczka-inwestycyjna/

Wsparcie w bieżących wydatkach firmy

Ponadto ARP S.A. posiada także ofertę Pożyczki Płynnościowej, przeznaczonej dla przedsiębiorstw aktywnie działających na rynku i szukających sposobu ograniczenia ryzyka zatorów płatniczych w rozliczeniach bieżącej działalności firmy.

Przeznaczona jest ona dla dużych firm oraz sektora MŚP, prowadzących działalność od minimum 24 miesięcy, o przychodach powyżej 4 mln zł, prowadzących pełną księgowość, posiadających dodatnie wyniki za 2022 rok, nie znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

– Nowe instrumenty wsparcia ARP S.A. dają przedsiębiorcom z województwa świętokrzyskiego jeszcze więcej możliwości rozwoju. Specjalna Strefa „Starachowice” S.A. zaprasza firmy zainteresowane inwestowaniem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Pomożemy i doradzimy najlepsze rozwiązania dla chętnych inwestorów w naszym województwie – dodaje Marcin Perz.

Jak wspiera przedsiębiorców starachowicka SSE?

Skorzystanie z pomocy publicznej w naszym województwie, jakim jest zwolnienie od podatku dochodowego dla osób prawnych (CIT) lub fizycznych (PIT), możliwe jest po uzyskaniu Decyzji o wsparciu, wydanej przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice”. 

Ubiegać się o nią może niemal każdy przedsiębiorca chcący rozpocząć nową inwestycję, co należy rozumieć jako założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikację produkcji przez wprowadzenie produktów wcześniej nieprodukowanych w firmie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego. 

Dotyczy to zarówno inwestycji branży przemysłowej jak i w sektorze usługowym. Okres ważności Decyzji zależy od lokalizacji przedsięwzięcia i wynosi 12 lub 15 lat. Jest to okres, w jakim przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z preferencyjnych ulg podatkowych. Obowiązująca od 2022 roku mapa pomocy regionalnej jest bardzo korzystna dla inwestorów realizujących swoje projekty w naszym województwie. Mikro- i mały przedsiębiorca z województwa świętokrzyskiego może liczyć aż na 70 procent zwolnienia podatkowego. Przedsiębiorcy średni – na 60 procent zwolnienia podatkowego. W przypadku dużych firm ten limit wynosi aż 50 procent ulgi podatkowej.

Prowadzę działalność gospodarczą, chcę się rozwijać w oparciu o zwolnienie podatkowe. Co zrobić?

Przedsiębiorca chcąc skorzystać z takiej formy wsparcia powinien złożyć wniosek do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, zawierający dane o planowanej inwestycji, takie jak: przedmiot działalności, lokalizacja inwestycji czy minimalne koszty kwalifikowane, od wysokości których zależy kwota przysługującego zwolnienia. Do kosztów kwalifikowanych przedsiębiorca może zaliczyć te związane z nabyciem gruntów, koszty nabycia środków trwałych, na przykład maszyny bądź urządzenia, oraz koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how). Aby jednak koszty inwestycji były uznane jako kwalifikowane, przedsiębiorca może ponieść je dopiero po uzyskaniu Decyzji o wsparciu. Sam okres oczekiwania na wydanie jej jest krótki i wynosi zazwyczaj 2-3 tygodnie.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów obrazujących atrakcyjność zwolnienia podatkowego, oferowanego przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice”.

Przykład 1

Mikroprzedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w postaci biura rachunkowego dotychczas prowadził jąć w wynajmowanym lokalu, zatrudniając przy tym dwie osoby. Z czasem miejsca zaczęło brakować,  a komputery i oprogramowanie stało się mało efektywne. W związku z tym postanowił on rozszerzyć swoją działalność poprzez zakup większego, własnego lokalu, nowoczesnego sprzętu i oprogramowania oraz zatrudnienie kolejnych pracowników. 

Szacowana wartość inwestycji wynosiła 500 tys. zł. Przedsiębiorca, przed rozpoczęciem inwestycji, postanowił wystąpić o Decyzję o wsparciu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. W związku ze statusem mikroprzedsiębiorcy oraz lokalizacją inwestycji w województwie świętokrzyskim, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi od podatku PIT w wysokości sięgającej aż 350 tys. zł w okresie trwania Decyzji.

Przykład 2

Małe przedsiębiorstwo produkujące złącza metalowe, prowadzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chce wejść na rynek europejski. Aby móc sprostać temu zadaniu, musi zwiększyć swoje zdolności produkcyjne i kupić dwie nowe maszyny o łącznej wartości 300 tys. zł. Dzięki obniżonym od tego roku minimalnym nakładom inwestycyjnym dla mikro- i małych przedsiębiorstw, wartość planowanej inwestycji spełnia „próg wejścia” do otrzymania Decyzji o wsparciu. Dzięki tej formie pomocy przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z ulgi od podatku dochodowego CIT w wysokości aż 70 procent zadeklarowanych kosztów inwestycyjnych, czyli 210 tys. zł.

Przeczytaj także