Marszałek: uruchamiamy fundusze unijne w ramach REACT EU - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Marszałek: uruchamiamy fundusze unijne w ramach REACT EU

Woj. świętokrzyskie otrzyma blisko 16 mln euro w ramach pierwszej transzy mechanizmu REACT EU. Środki mają zostaną przeznaczone przede wszystkim na projekty termomodernizacyjne. O uruchomieniu funduszy unijnych poinformował w środę marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Podczas środowej konferencji prasowej marszałek województwa poinformował o uruchomieniu unijnych środków w ramach REACT EU. „Otrzymaliśmy oficjalną decyzję Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” – powiedział Bętkowski.

Zgoda Komisji Europejskiej oznacza utworzenie w ramach RPOWŚ 2014-2020 dodatkowej Osi Priorytetowej 12, do której wprowadzone zostaną środki REACT EU w wysokości 15 mln 902 tys. euro, czyli ponad 71 mln zł.

„Te środki są bardzo ważne dla odbudowy gospodarki dotkniętej pandemią koronawirusa. Oznacza to także pobudzenie inwestycji w regionie oraz ograniczenie emisji czynników szkodliwych do środowiska” – podkreśliła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

W ramach unijnego instrumentu REACT EU dofinansowane zostaną projekty znajdujące się na liście rezerwowej konkursu dotyczącego modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Na ten cel przeznaczonych zostanie 12 mln 152 tys. euro, czyli 54 mln 684 tys. zł.

3 mln 750 tys. euro, czyli 16 mln 875 tys. zł zarezerwowano na realizację projektu „Nowe źródło ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”. Zakłada on likwidację nieefektywnej i generującej duże zanieczyszczenia kotłowni węglowej obsługującej obie lecznice.

Projekty, które będą realizowane w ramach REACT EU, muszą się zakończyć do końca grudnia 2023 roku.

Komisja Europejska zgodziła się także na przesunięcie unijnych funduszy w wysokości ponad 20 mln euro (czyli ok. 92 mln zł) w ramach poszczególnych działań perspektywy finansowej 2014-2020. Zostaną one przeznaczone na przedsięwzięcia, które w ostatnich latach cieszyły się największym zainteresowaniem beneficjentów. Dzięki temu wparcie uzyskają świętokrzyscy przedsiębiorcy: blisko 49 mln zł na instrumenty finansowe (pożyczki), a ponad 21 mln zł na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

Ponad 13 mln zł przeznaczonych zostanie na termomodernizację, a 3 mln zł otrzyma Świętokrzyskie Centrum Onkologiina zakup tomografu komputerowego.

Mechanizm REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) to jeden z mechanizmów przygotowanych przez Komisję Europejską w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19. To przejściowy program między perspektywami finansowymi na lata 2014-2020 a 2021-2027.

Wypłata środków w ramach programu REACT EU stanęła pod znakiem zapytania, kiedy w 2019 roku sejmiki województw małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego przyjęły uchwały przeciwko „ideologii LGBT”, a sejmik woj. łódzkiego – Samorządową Kartę Praw Rodzin.

Komisja Europejska wystosowała na początku września 2021 r. list do władz pięciu polskich regionów, które przyjęły uchwały sprzeciwiające się „ideologii LGBT”, podkreślając wagę odpowiedzi na wezwanie „do usunięcia uchybienia”. KE dała tym województwom czas na odpowiedź do połowy września, zawieszając jednocześnie rozmowy z nimi na temat wypłat środków z programu REACT EU.

22 września radni sejmiku woj. świętokrzyskiego uchylili stanowisko „przeciw ideologii LGBT” i przyjęli uchwałę w sprawie „poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania”. (PAP)

Autor: Janusz Majewski

Przeczytaj także