Miasto chce wyemitować obligacje o wartości 83 milionów złotych - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Miasto chce wyemitować obligacje o wartości 83 milionów złotych

Przeczytaj także

Ratusz chce wyemitować 83 tysięcy obligacji komunalnych, gdzie każda z nich ma mieć wartość jednego tysiąca złotych. Jak zapowiedziano, środki zdobyte dzięki ich emisji zostaną przeznaczone między innymi na walkę z deficytem budżetowym. Projekt uchwały w tej sprawie pojawi się na najbliższej sesji Rady Miasta.

Kielce mają zamiar wyemitować w obecnym roku obligacje o łącznej wartości 83 milionów złotych. Ich wykup zaplanowano zaś na lata 2028 – 2037. Dodano przy tym, że takie działanie stanowi element realizacji uchwały budżetowej „w której wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane jako podstawowe źródło przychodów”.

Celem planowanej emisji obligacji jest zabezpieczenie środków finansowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono biorąc pod uwagę zarówno możliwości finansowe Emitenta, jak i konieczność spełnienia ustawowych wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych – podkreślono w uzasadnieniu uchwały.

Negatywnie o pomyśle wypowiada się radny Kamil Suchański. – Gdyby obligacje miały pójść na jakiś ważny cel inwestycyjny, to zapewne byłbym za. Jednak jeśli patrzę, że na koniec kwietnia wykonano przedsięwzięcia za dwadzieścia kilka milionów złotych z planowanych trzystu, to zastanawiam się po co te obligacje robić. Czy to nie jest tak, że prezydent zamiast zająć się realizacją budżetu po stronie wydatkowej w zakresie realizacji inwestycji i szukać oszczędności w bieżącej działalności, to zajmuje się kolejnym zadłużaniem Kielc? A chciałem przypomnieć, że wszystko wskazuje na to, że pan Bogdan Wenta w ciągu trzech lat zadłuży miasto o blisko 300 milionów złotych, gdzie Wojciech Lubawski zadłużył je na 800 milionów w okresie 16 lat – twierdzi radny.

Projekt uchwały „w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu” pojawi się na sesji Rady Miasta w dniu 21 lipca. Przypomnijmy, że dotychczas ratusz wyemitował obligacje o wartości prawie 170 milionów złotych, które mają zostać wykupione w latach 2022 – 2037.

Przeczytaj także