Miasto Kielce przygotowuje się do odnowienia siedmiu rzeźb plenerowych - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Miasto Kielce przygotowuje się do odnowienia siedmiu rzeźb plenerowych

Przeczytaj także

Zdjęcia: R. Zamojski

Dzieła z lat 70. ubiegłego wieku stoją na dwóch śródmiejskich skwerach – Bularskiego i Szarych Szeregów. Jedna z rzeźb, zgodnie z sugestią autora, zostanie przeniesiona na skwer Szarych Szeregów z Parku Miejskiego. W planach jest utworzenie alejek, które ułatwią dostęp do rzeźb osobom z niepełnosprawnościami oraz montaż tyflomap. Miasto szuka wykonawcy, który zajmie się opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego ich restauracji oraz poprawy ekspozycji i dostępności.

Opracowany program musi umożliwić przeprowadzenie postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę projektu i robót budowlanych.

Program obejmie rzeźby: „Portret mężczyzny” Adama Myjaka, „Człowiek ze złamanym nosem” Stanisława Romańczuka, „Ikar” i „Macierzyństwo” Józefa Opali, „Postać kamienna I”, Antoniego Janusza Pastwy, „Przemijanie” Janiny Barcickiej oraz „Etiuda” („Żywe wiązanie”) Wacława Staweckiego.

W programie użytkowo-funkcjonalnym muszą się znaleźć m.in. opisy zaplanowanych prac. Zaproponowane rozwiązania powinny być uzgodnione ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zarządcami terenu, gestorami sieci, pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta, pełnomocnikiem Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.

Wszystkie rzeźby będą odrestaurowane i oświetlone. Przy każdej powstanie alejka ułatwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnościami, tabliczki informacyjne (w tym alfabetem Braille’a) i tyflomapy.

Termin składania ofert na opracowanie planu użytkowo-funkcjonalnego upływa 16 maja.

Miasto Kielce pozyskało na odnowienie siedmiu rzeźb plenerowych prawie pół miliona złotych (90% kosztów projektu) z programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” prowadzonym przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Źródło informacji: Urząd Miasta Kielce

Antoni Państwa Postać idąca

Adam Myjak Portret Mężczyzny

Stanisław Romańczuk Człowiek ze złamanym nosem

Józef Opala Ikar

Józef Opala z cyklu Madonny polskie

Janina Barcicka Przemijanie

Wacław Stawecki Etiuda

Grupa rzeźb na skwerze Bularskiego

Przeczytaj także