Miasto przekaże 150 tys. zł na koncepcję drogi w Obicach. “Terenem zainteresował się MON” - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Miasto przekaże 150 tys. zł na koncepcję drogi w Obicach. “Terenem zainteresował się MON”

Przeczytaj także

Ministerstwo Obrony Narodowej jest zainteresowane wykorzystaniem terenu w Obicach. Poinformowano o tym w trakcie sesji Rady Miasta z dnia 6 czerwca. Miasto będzie też partycypować w kosztach sporządzenia dokumentacji dla drogi wojewódzkiej, która ma przebiegać przez wspomnianą miejscowość.

Barbara Zawadzka, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przypomniała, że 8 sierpnia 2023 roku Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z firmą Promost Consulting w celu opracowania koncepcji programowo – przestrzennej, na kwotę 1,9 mln zł.

– Termin realizacji do 8 sierpnia 2025 roku, przy czym może być on wydłużony. To informacja z Urzędu Marszałkowskiego. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski zwrócił się do prezydenta miasta Kielce o zabezpieczenie środków w wysokości 150 tysięcy złotych na partycypowanie w kosztach sporządzenia tej koncepcji – powiedziała Barbara Zawadzka.

Radny Piotr Kisiel z klubu PiS dopytywał się z kolei o sam teren w Obicach. Przypomnijmy, że grunty znajdują się około 20 km od miasta i zostały skupione w latach 2006 – 2014 przez samorząd Kielc. Prawie 600 hektarów, ale uregulowanych stanów prawnych tych gruntów jest około 300. Czy pan wiceprezydent mógłby w skrócie przybliżyć harmonogram prac, a przede wszystkim co państwo zamierzają z tym obszarem zrobić? Wiadomo, że ostatnie pięć lat możemy uznać za porażkę, nic się z terenem nie działo pozytywnego  – przekazał Piotr Kisiel.

Co dalej z Obicami?

Jak wyjaśnił Łukasz Syska, zastępca prezydenta Kielc, obszar jest obecnie objęty planem zagospodarowania przestrzennego, który wskazuje na cele lotniskowe i w związku z tym nie może on pełnić innych funkcji. – Ratusz zwrócił się bodajże w 2021 roku do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o wsparcie nas w pracach nad zmianami planu zagospodarowania. Jednocześnie podjęliśmy rozmowę z gminami, gdzie znajduje się obszar. Spotkaliśmy się z pewną niechęcią z ich strony w sprawie prac nad planem, mimo deklaracji, że pokryjemy przynajmniej część kosztów przy takich działaniach – wytłumaczył Łukasz Syska.

Dodał, że aktualnie prowadzona jest korespondencja z obecną marszałek Renatą Janik w sprawie wsparcia Kielc w rozmowach z sąsiednimi gminami. – Wiadomo, że marszałek dysponuje swoimi narzędziami do narzucania planów z poziomu wojewódzkiego, poprzez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – wskazał. 

Zainteresowanie ze strony MON

Jednocześnie z początkiem 2024 roku terenem zainteresowało się Ministerstwo Obrony Narodowej. Jeszcze poprzednia władza prowadziła tutaj rozmowy. My również, jeszcze w tym miesiącu, będziemy mieć spotkanie z sekretarzem stanu w MON. W temacie przeznaczenia tych terenów, przynajmniej częściowo, pod cele militarne. Gdy będziemy mogli, to jak najszybciej poinformujemy o szczegółach – stwierdził wiceprezydent.

Jego zdaniem działanie resortu obrony narodowej może pozwolić na dużo szybsze skomunikowanie terenów, jak i dużo szybsze doprowadzenie do zbudowania drogi wojewódzkiej.

Nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy drogi w Obicach opowiedziało się 21 radnych, nikt nie był przeciw. Tereny, na których zaplanowano przebieg nowej drogi wojewódzkiej, to obecnie lasy, łąki oraz pola uprawne. Planowana droga ma mieć długość ok. 6 km, dwa pasy ruchu w każdym kierunku, Koncepcja programowo-przestrzenna ma zawierać przynajmniej trzy warianty przebiegu połączenia drogi wojewódzkiej nr 766 z drogą krajową nr 73. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.

Przeczytaj także