Miasto stworzy nowe drogi dla rowerów i pieszych. Ale ubędzie miejsc parkingowych przy dworcu PKP - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Miasto stworzy nowe drogi dla rowerów i pieszych. Ale ubędzie miejsc parkingowych przy dworcu PKP

Przeczytaj także

Ratusz pozyskał unijne dofinansowanie na budowę 2,6 km infrastruktury rowerowej oraz 1,6 km chodników. Konsultacje społeczne, dotyczące wartego prawie 12 mln zł projektu, już się rozpoczęły. Niezależnie jednak od wybranych wariantów, ubędzie miejsc parkingowych na Placu Niepodległości.

„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce” będzie realizowane na odcinku ulic Zagnańska, Gosiewskiego, Żelazna, a także ulicy Szajnowicza – Iwanowa. 

Ponadto zaprojektowano trzy Miejsca Obsługi Rowerzystów, które docelowo mają się pojawić przy pętli autobusowej na Zagnańskiej, przy kieleckim zalewie oraz u zbiegu ostatniej z wymienionych dróg. Z kolei dwa parkingi “bike & ride”, umożliwiające pozostawienie pojazdu i dalszą podróż komunikacją miejską, zaplanowano w sąsiedztwie dworca PKP oraz przy Centrum Komunikacyjnym. W konkretnych rejonach przewidziano też nasadzenia zieleni i dobudowę oświetlenia. Całkowity koszt projektu to 11 899 821,59 zł, gdzie dofinansowanie wynosi 10 114 848,34 zł. – Odcinki ulicy, przy których mają powstać drogi dla rowerów (ddr) oraz drogi do ruchu pieszego (ddp) wybrano na podstawie „Koncepcji przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego” – zaznacza ratusz. 

Początkowy odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Żelaznej, od ul. Grunwaldzkiej, zaprojektowano w dwóch wariantach:

– Wariant 1: z dwukierunkową drogą dla rowerów oraz osobną drogą dla pieszych w miejscu istniejącego chodnika (strona zachodnia od ul. Grunwaldzkiej do ul. Czarnowskiej). Na wysokości budynku Poczty Polskiej zaprojektowano zmianę organizacji ruchu obejmującą zewnętrzny (prawy) pas ruchu ul. Żelaznej (na którym zatrzymują się autokary).

– Wariant 2: ze wspólną drogą dla pieszych i drogą dla rowerów o łącznej szerokości 3,16 m (strona zachodnia od ul. Grunwaldzkiej do ul. Czarnowskiej) prowadzącą także wzdłuż budynku Poczty Polskiej do placu Niepodległości.

default

Z 57 miejsc postojowych do około 30

Dalszy przebieg ma być wspólny dla obu wariantów: za przystankami autobusowymi (na wysokości placu Niepodległości) w miejscu istniejących stanowisk postojowych (do parkowania równoległego) poprowadzono wydzieloną dwukierunkową drogę dla rowerów, zaś droga dla pieszych biegnie po istniejącym śladzie (pomiędzy jezdnią a wiatami przystankowymi). Przy Dworcu PKP zaprojektowano parking bike&ride na 10 stanowisk postojowych.

Jak jednak czytamy w kilkustronicowym projekcie koncepcyjnym, przedstawione tam opcje przewidują redukcję miejsc parkingowych na Placu Niepodległości. Obecnie jest 57 stanowisk postojowych. Tutaj zaproponowane są dwa warianty przeprowadzenia drogi dla rowerów. Jedna z dodatkowym przejściem, a druga bez przejścia dla pieszych. W pierwszym przypadku liczba stanowisk zmniejszyłaby się do 34, natomiast w kolejnym zostałoby ich 30 – tłumaczy Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg.

Dodaje, że jedyną możliwością poprowadzenia infrastruktury rowerowej jest zlokalizowanie jej za wiatami przystankowymi. – Peron przystankowy ma około 90 metrów długości i został wykonany kilka lat temu. W ogóle nie zakładamy jego przebudowy, wiaty są tam zintegrowane, posadowione na palach kilka metrów w głąb. Jedyną możliwością jest fizyczne wejście na płytę placu – twierdzi rzecznik prasowy.

Drogowcy chcą przy tym uniknąć sytuacji, gdy tworzona inwestycja nie byłaby ciągła. – Przykładowo gdybyśmy wybudowali infrastrukturę rowerową wzdłuż ulicy Żelaznej i na placu byśmy ją przerwali i kontynuowali na skrzyżowaniu z ulicą Czarnowską, to ona byłaby kompletnie dysfunkcyjna – uzupełnia Jarosław Skrzydło.

Na pytanie, czy miasto jest w stanie uzupełnić braki w miejscach postojowych odpowiada, że aktualnie “w pobliżu za bardzo nie ma gruntów, na których można by zorganizować taki parking”. Wspomina, że szanse mógłby stanowić zapowiadany od lat parking nad torami. – Natomiast jeśli chodzi o cały projekt, to Plac Niepodległości jest jedynym obszarem, gdzie ograniczenie liczby stanowisk jest brane pod uwagę – podkreśla rzecznik. 

default

Wzdłuż ul. Gosiewskiego zaprojektowano kontynuację drogi dla rowerów z ul. Żelazną, którą przeprowadza się na stronę wschodnią tej ulicy projektowanym przejazdem rowerowym i przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Żelazną i Czarnowską. Droga dla rowerów została poprowadzona w kierunku Centrum Komunikacyjnego, przy którym planowany jest parking bike&ride na ok. 10 stanowisk postojowych.

W wariancie 2 zaproponowano rezygnację z wydzielonego prawo skrętu (wlot ul. Czarnowskiej w kierunku ul. Gosiewskiego). Jednak takie rozwiązanie zostanie ostatecznie potwierdzone analizą warunków ruchu na tym skrzyżowaniu.

Dalej, w kierunku północnym zaprojektowano dwukierunkową ddr wzdłuż ul. Gosiewskiego (strona wschodnia) do ul. 1 Maja, częściowo wzdłuż istniejącego chodnika (z jego przebudową), a częściowo po nowym śladzie (przed istniejącym parkingiem) przeprowadzając ruch pod estakadą w ciągu ul. 1 Maja do drogi rozprowadzającej ul. Zagnańskiej.

Jako kontynuację projektowanej trasy rowerowej, poprowadzono ruch rowerowy istniejącą drogą zlokalizowaną po stronie wschodniej, w pasie drogowym ul. Zagnańskiej do skrzyżowania z ul. Jasną. Następnie, ruch rowerowy zostanie wprowadzony na starodroże ul. Zagnańskiej na zasadach ogólnych, zaś ruch pieszych wzdłuż istniejących chodników. Od placu do zawracania, planowana jest dobudowa odcinka ddr wzdłuż istniejącego chodnika i przejazd rowerowy przez ul. Okrzei do dalszego odcinka drogi rozprowadzającej ul. Zagnańskiej, a także przejazd rowerowy przez ul. Zagnańską. Na skrzyżowaniu ul. Okrzei i Zagnańskiej planuje się budowę sygnalizacji świetlnej dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Wariantowo przedstawiono przebieg ddr i ddp od ul. Okrzei w kierunku ul. Sobola i drogi rozprowadzającej ul. Zagnańskiej, po której ruch rowerowy odbywać się będzie na zasadach ogólnych, a ruch pieszy istniejącymi chodnikami. Zakończenie trasy rowerowej planuje się na wysokości nowych budynków mieszkalno-usługowych („Plazy”) z uwagi na włączenie w tym miejscu do planowanych dróg dla rowerów, które będą realizowane w trakcie budowy drogi ekspresowej nr 74, realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce.

al. Szajnowicza-Iwanowa

Wzdłuż al. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od ul. Malików (nowe budynki mieszkalne „Grabina”) do ul. Massalskiego zaprojektowano dwukierunkową ddr i ddp (chodnik) po obu stronach ulicy wraz z nowym energooszczędnym oświetleniem i nasadzeniami zieleni. Lokalizacja infrastruktury uwzględnia istniejącą koncepcję projektową pn.: „Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy miasta do Węzła Drogowego Kielce-Zachód na połączeniu DK 74 z S7”. Przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych planowane są przez rondo Zientarskiego (wszystkie wloty) oraz wlot zachodni alei Szajnowicza Iwanowa.

W rejonie ul. Malików, po stronie południowej al. Szajnowicza-Iwanowa zaprojektowano MOR.

Strona północna – droga dla pieszych została poprowadzona na odcinku od skrzyżowania z ul. Massalskiego do skrzyżowania z ul. Malików o szerokości min 1,8m. Odcinkowo, z uwagi na trudne warunki, szerokość ddp oraz ddr została zawężona. Trudne warunki wynikają z istniejącego zagospodarowania terenu (w tym istniejące sieci uzbrojenia terenu, istniejące ogrodzenia). Droga dla rowerów (ddr) o szerokości min. 2,5 m została poprowadzona na odcinku od skrzyżowania z ul. Massalskiego, a zakończona na wysokości działki 407/3, zaś jej kontynuacja zostanie wykonana w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie al. Szajnowicza-Iwanowa.

Strona południowa – droga dla pieszych została poprowadzona na odcinku od skrzyżowania z ul. Massalskiego do skrzyżowania z ul. Malików o szerokości min 1,8m. Droga dla rowerów o szerokości min. 2,5 m została poprowadzona na odcinku od skrzyżowania z ul. Massalskiego, a zakończona w miejscu projektowanego Miejsca Obsługi Rowerzystów. Projektowana ddr będzie odsunięta od ddp na szerokość ok. 3 m. Jednocześnie, istniejący chodnik bezpośrednio przyległy do jezdni zostanie zachowany.

Odcinek al. Szajnowicza-Iwanowa został przedstawiony w dwóch wariantach. Różnice polegają na poprowadzeniu ddr na końcowym odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Massalskiego (zarówno po stronie północnej jak i południowej).

Strona północna:

  • Wariant 1 – w rejonie istniejącej stacji naprawy rowerów rozdzielono ddr na odcinki jednokierunkowe w celu zachowania lokalizacji istniejącej stacji.
  • Wariant 2 – istniejąca stacja napraw rowerów została przesunięta w kierunku północnym. Po jej południowej stronie poprowadzono ddr, zaś po północnej ddp.

Strona południowa:

  • Wariant 1 – ddr została poprowadzona między jezdnią a istniejącymi ekranami akustycznymi. Takie rozwiązanie jest odzwierciedleniem projektu koncepcji rozbudowy al. Szajnowicza-Iwanowa.
  • Wariant 2 – zarówno ddr jaki i ddp zostały poprowadzone za ekranami akustycznymi.

Trwają konsultacje

Do 19 maja mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach na temat omawianego projektu koncepcyjnego budowy dróg dla rowerów i pieszych. Wszystkie dokumenty, w tym zawierające szczegółowy opis zadania i możliwe do realizacji warianty (skupione m.in. na początkowym fragmencie wzdłuż Żelaznej, czy też odcinka Szajnowicza – Iwanowa) dostępne są na stronie IDEA KIELCE.

Na podanej stronie dostępny jest także formularz do składania uwag. Znajduje się tam również wzór wniosku, który można pobrać i przesłać:

  • pocztą na adres: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce,
  • e-mailem: [email protected],
  • e-puap’em (https://www.mzd.kielce.pl/)
  • e-doręczeniem.

Przeczytaj także