Miasto wydało przewodnik po uchwale krajobrazowej. Będzie też kolejna osoba do sprawdzania reklam - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Miasto wydało przewodnik po uchwale krajobrazowej. Będzie też kolejna osoba do sprawdzania reklam

Przeczytaj także

Materiały: Urząd Miasta

Na stronie urzędu miasta pojawił się przewodnik po uchwale krajobrazowej, przygotowany przez wydział urbanistyki i architektury. Dokument ma ułatwić mieszkańcom oraz przedsiębiorcom korzystanie z przepisów, wprowadzonych jeszcze w 2022 roku.

Miasto od dłuższego czasu zapowiadało wydanie przewodnika. – Mamy świadomość, że czasami treści uchwał lub pewne jej elementy mogą stanowić zagwozdkę. Dlatego też podjęto decyzję, aby przygotować dokument, gdzie konkretne rzezy zostaną dosłownie nazwane i pokazane. Przede wszystkim chcemy, aby nasz materiał ułatwił funkcjonowanie firm, jeżeli chodzi o przekaz promocyjny, czy też reklamowy – tłumaczy Marcin Januchta.

Dodaje, że aktualnie przewodnik jest dostępny w wersji elektronicznej, jednak przewiduje się również jego druk. Obecnie trwa procedura wyboru firmy, która podejmie się tego zadania. Możliwe, że wersja drukowana pojawi się w urzędzie miasta do końca września. Na pytanie, czy dokument będzie rozsyłany na przykład do przedsiębiorców, rzecznik odpowiada, że „w pierwszej kolejności na pewno chcielibyśmy zainteresować publikacją firmy, które na terenie Kielc prowadzą działalność związaną właśnie z produkcją materiałów reklamowych i ich umieszczaniem w przestrzeni publicznej”.

– Domyślamy się, że większość przedsiębiorców, która komunikuje się za pośrednictwem wielkoformatowych przekazów, zleca te działania firmom zewnętrznym. W Kielcach takich firm jest kilka i z pewnością będziemy chcieli do nich dotrzeć. Informacja będzie też przekazywana przez instytucje miejskie, które współpracują z przedsiębiorcami. Przykładem Centrum Obsługi Inwestora lub ewentualnie Kielecki Park Technologiczny, który ma ponad 200 lokatorów – mówi rzecznik prasowy.

Przewodnik po uchwale krajobrazowej, czyli terminy, procedury i strefy

Dokument zaczyna się od słów prezydenta Bogdana Wenty, który przypomina między innymi, że władze samorządowe Kielc w dniu 21 kwietnia 2022 r. „ustanowiły przepisy ustalające zasady i warunki sytuowania na terenie miasta tablic i urządzeń reklamowych” i że przepisy te weszły w życie 13 maja tego samego roku.

Sam przewodnik w wersji PDF składa się z ponad 20 slajdów i zawiera między innymi „informacje wstępne”. Dla szyldów i reklam istniejących w dniu wejścia przepisów, ustalono 3 – letni okres na ich dostosowanie do nowych przepisów, zatem termin ich dostosowania mija w dniu 13 maja 2025 roku. W przypadku niedostosowania nośnika do przepisów nakładane będą wysokie kary pieniężne! – czytamy na pierwszych stronach.

Wspominano także, że dla szyldów i reklam usytuowanych po 13 maja 2022 roku nie obowiązuje żaden okres dostosowawczy. Z kolei wysokość kary „oblicza się jak iloraz pola powierzchni reklamy w m oraz sumy 40 – krotności maksymalnej stawki części zamiennej i 40 – krotności maksymalnej stawki stałej za każdy dzień niezgodności nośnika z przepisami”.

W tym samym dziale omówione są również różnice między szyldem oraz reklamą. Napisano między innymi, że „gmina może (nie musi) wprowadzić opłatę reklamową od reklam widocznych z przestrzeni publicznych; opłata reklamowa nie może być większa od maksymalnych stawek ustalanych corocznie przez właściwego ministra”, i że w Kielcach takiej opłaty nie ustalono, choć jest to planowane.

Jest też graficzne zobrazowanie typów nośników, czy też opisane na kilka stron zasady ogólne sytuowania szyldów i reklam, a na koniec w 10 podpunktach przedstawiono „maksymalną dopuszczalną liczbę szyldów dla jednego podmiotu”. Mowa również o strefach krajobrazowych. Tutaj pokuszono się jednak o dodanie mapy wraz z legendą, a w opisie stwierdzono, że „najwygodniejszym sposobem uzyskania wiedzy w jakiej strefie znajduje się dana nieruchomość lub planowane miejsce lokalizacji szyldu/reklamy jest skorzystanie z kieleckiego geoportalu”, po czym wymieniono czynności jakich zainteresowany powinien dokonać po uruchomieniu strony.

Ze względów praktycznych niniejszy „Przewodnik” nie obejmuje wszystkich szczegółowych zapisów kieleckiej uchwały krajobrazowej, a jedynie najistotniejsze. Pełny tekst uchwały dostępny na kieleckim geoportalu – napisano również w zakończeniu dokumentu.

Pełny dokument można pobrać Z TEGO MIEJSCA. 

Co poza przewodnikiem?

Rzecznik prasowy, pytany przez naszą redakcję, czy ratusz planuje inne działania mające zapobiec chaosowi reklamowemu w mieście, tłumaczy że w wydziale urbanistyki i architektury utworzone jest specjalne stanowisko dla osoby, która prowadzi działania związane ze zgłoszeniami dotyczącymi łamania zasad uchwały krajobrazowej. Dodaje jednocześnie, że jeszcze w tym miesiącu powinien pojawić się drugi pracownik, który również będzie się tym zagadnieniem zajmował. – Miasto prowadzi działania i obserwacje, aby sprawdzać jak sytuacja wygląda na terenie Kielc. Natomiast zachęcamy naszych mieszkańców do korzystania z aplikacji „Ulepszamy Kielce” w której znajduje się zakładka dająca możliwość zgłoszenia reklamy niezgodnej z uchwałą krajobrazową – podsumowuje Marcin Januchta.

Przeczytaj także