Michał Braun pokieruje Narodowym Instytutem Wolności - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Michał Braun pokieruje Narodowym Instytutem Wolności

Przeczytaj także

Zmiany w szefostwie Narodowego Instytutu Wolności. Dyrektorem przestał być Wojciech Kaczmarczyk, a na zajmowane przez niego stanowisko wkrótce zostanie ogłoszony konkurs. Do tego czasu instytutem pokieruje Michał Braun, kielecki radny w latach 2019 – 2024 z klubu Koalicji Obywatelskiej. 

Jak podano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do odwołania Wojciecha Kaczmarczyka z funkcji dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego doszło na skutek audytu. Ten został przeprowadzony we wspomnianej instytucji, dotyczył tylko jednego programu i wykazał ponad 20 nieprawidłowości i uchybień.

Wymieniono m.in. „brak kontroli rozliczania dotacji”, „stronniczość poprzez podnoszenie lub obniżanie punktacji wybranym wnioskom”, czy też „przyznawanie dodatkowych punktów za aspekty, które nie podlegały ocenie”. Czytamy również, że „uchybienia w rozliczaniu dotacji programów NIW – CRSO stwierdziła także kontrola prowadzona przez KPRM za rządów Premiera Mateusza Morawieckiego”,, Polecono wtedy wyeliminowanie nieprawidłowości w ciągu 90 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego, „co, jak wynika z wniosków z ostatniej kontroli, nie nastąpiło”

Michał Braun nowym kierownikiem

„Wkrótce minister Agnieszka Buczyńska ogłosi konkurs na dyrektora NIW-CRSO. Do tego czasu instytutem pokieruje Michał Braun, doświadczony samorządowiec z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych„, czytamy w rządowej informacji. Przekazano przy tym, że Michał Braun jest ekspertem i praktykiem w dziedzinie partycypacji publicznej, samorządu i III Sektora.

„Michał Braun ma 39 lat. W latach 2019 – 2024 pełnił funkcję radnego w Radzie Miasta Kielce. Członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (wcześniej jej także jej przewodniczył) i krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 3 stycznia 2024 zatrudniony był w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako główny koordynator w zespole obsługi merytorycznego Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszki Buczyńskiej. W styczniu pełnił funkcję przewodniczącego Rady NIW”, napisano w jego biogramie.

Przeczytaj także