Na co pójdą pieniądze z nowej perspektywy unijnej? Władze Kielc zdradzają pomysły - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Na co pójdą pieniądze z nowej perspektywy unijnej? Władze Kielc zdradzają pomysły

Trwają przygotowania do nowej perspektywy unijnej. Władze Kielc robią pierwsze przymiarki, na jakie projekty będą starać się pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej.

O stan przygotowań do nowego budżetu unijnego oraz Krajowego Planu Odbudowy zapytał radny klubu Bezpartyjni i Niezależni, Maciej Bursztein.

„Czy istnieje już jakiś plan (choćby wstępna koncepcja) na jakie inwestycje będziemy chcieli te środki pozyskiwać. Cz y zostały w tej sprawie przeprowadzone już jakieś konsultacje, rozmowy? Czy powstały opracowania i analizy” – pyta radny w swojej interpelacji.

Okazuje się, że kielecki ratusz od dłuższego czasu pracuje nad nową perspektywą. Obecnie analizowane są zapisy poszczególnych programów i dokumentacji, będących w fazie konsultacji, pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania konkretnych inwestycji i działań projektowych w Kielcach. Priorytetami Komisji Europejskiej mają być inwestycje dla zwiększenia potencjału gospodarczego, społecznego, edukacyjnego na terenie miasta oraz rozwój technologii cyfrowych.

– Ponadto Kielce, jak i cały świat, stoją w obliczu kryzysu wywołanego globalną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, co w konsekwencji determinuje działania i przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie  odporności  gospodarczej  i  społecznej  oraz  budowy  potencjału  lokalnej  gospodarki na przyszłość – czytamy w odpowiedzi Urzędu Miasta.

Pomysły na około 1,8 mld zł!

Natomiast w marcu Miasto Kielce przystąpiło do prac konsultacyjnych nad projektem dokumentu programowego dla Krajowego Planu Odbudowy. Stworzono bazę propozycji do realizacji na terenie stolicy regionu w perspektywie finansowej 2021-2027. Utworzona lista projektów inwestycyjnych oraz tzw. „miękkich” to ok. 70 pomysłów na kwotę około 1,8 mld zł.

Propozycje projektów dotyczą takich obszarów jak:

– zwiększenie dostępności komunikacyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej (w tym m.in. zakup autobusów elektrycznych, przebudowa i rozbudowa ścieżek rowerowych),

– zielono-niebieska infrastruktura w mieście (w tym m.in. rewaloryzacja Parku im. S. Staszica, kompleksowe zagospodarowanie Doliny Silnicy),

–  ograniczanie niskiej emisji (w tym OZE, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej),

– tereny inwestycyjne i rozwój przedsiębiorczości (m.in. budowa lnkubatora California),

–  ochrona i zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego (w tym m.in. wykorzystanie zasob6w dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na obszarze Geoparku).

Aktualnie trwa analiza fiszek projektowych złożonych przez kieleckich urzędników pod kątem możliwości ich finansowania ze środków UE.

Działania środowiskowe priorytetem

Z kolei w ubiegłym roku Gmina Kielce przekazała 13 fiszek projektowych (w tym cztery wspóIne w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego), w   ramach   których   wartość proponowanych przedsięwzięć w   obszarach związanych m.in. z transformacją cyfrową, energią, zmniejszeniem energochłonności, zieloną i inteligentną mobilnością to 2,8 mld zł.

Władze miasta przygotowują też inne zadania w zakresie działań środowiskowych. Dotyczą one bioróżnorodności i małej retencji, zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego, tworzenia korytarzy ekologicznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ograniczenia niskiej emisji.

Ponadto w Miejskim Zarządzie Dróg trwają prace nad ostatecznym opracowaniem ,,Planu rozwoju sieci drogowej”, który wskazuje kierunki rozbudowy układu komunikacyjnego w oparciu o dane Modelu Komunikacyjnego Kielce.

Okoliczne gminy i Kielce połączą siły

Władze Kielc są również na końcowym etapie dokumentu pn. Diagnoza Stanu Społeczno – Gospodarczego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Diagnoza ma za zadanie wskazać zmiany w sytuacji społecznej oraz makroekonomicznej 13 gmin z regionu świętokrzyskiego (Kielecki Obszar Funkcjonalny + Miasto i Gmina Pierzchnica). Będzie to baza wyjściowa do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ jako dokumentu, który przyczyni się do wzmocnienia współpracy partnerów KOF oraz będzie stanowić ramy dla realizacji wspólnych projektów w ramach Zintegrowanych lnwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Przeczytaj także