Najwyższe standardy kształcenia - nauka, praktyka, innowacje.Warszawska Uczelnia Medyczna prowadzi rekrutację na rok akademicki 2024/25 - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Najwyższe standardy kształcenia – nauka, praktyka, innowacje.Warszawska Uczelnia Medyczna prowadzi rekrutację na rok akademicki 2024/25

Przeczytaj także

Dynamiczny   rozwój     to     podstawa     strategii   uczelni   przy   Bobrowieckiej 9, w Warszawie.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziliśmy znaczące modernizacje mające na celu jeszcze lepsze przygotowanie przyszłych medyków do zawodu. Nowością jest również uruchomienie kolejnego kierunku studiów medycznych – Elektroradiologii. Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni oferujących studia na tym kierunku. Celem jego utworzenia było wykształcenie   nowej   kadry   dla   potrzeb   szeroko   pojętej   diagnostyki   obrazowej, elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Studentom zapewniamy wysokospecjalistyczną bazę dydaktyczną: pracownie komputerowe, pracownię umiejętności wyposażoną w aparat MRI, TK, RTG, USG, EKG, biopsję fuzyjną (TRUS) i spirometrię. Gwarantujemy także bazę kliniczną: pracownie diagnostyki RTG, obrazowej i elektromedycznej w renomowanych podmiotach medycznych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych szpitalach i ośrodkach medycznych stolicy i Mazowsza. –   mówi   prof.   Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Krokiem milowym w dydaktyce jest otwarcie Centrum Symulacji Medycznej.

Prof.   Joanna   Jasińska, prorektor   ds.   dydaktycznych   i   rozwoju   WUMed, informuje:
CSM składa się z pracowni umiejętności pielęgniarskich, sali porodowej i opieki położniczej, pracowni symulacji z zakresu BLS – Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne,
ALS – Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Każda pracownia CSM wyposażona   została   w   system   wirtualnej   rzeczywistości   VR.   Nasi   studenci   ćwiczą
w   warunkach       zbliżonych   do   realnych       z   wykorzystaniem       zaawansowanych technologicznie symulatorów   pacjenta   i   wysokiej   klasy   sprzętu   medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy.

Rektor WUMed, prof.  Waldemar   Dębski   dodaje: Centrum Symulacji Medycznej będzie na bieżąco wzbogacane o kolejne, potrzebne do dydaktyki medycznej trenażery. Wśród nich m.in. dodatkowe zaawansowane realistyczne fantomy – Human Patient Simulator. Umożliwiają one prezentację stanów fizjologicznych np. parametrów życiowych człowieka a także stanów chorobowych     i     objawów     patologicznych.     Kolejnym     etapem     rozwoju     tych szczególnych pracowni jest adaptacja i dobudowanie kolejnych pomieszczeń, m.in. pracowni umiejętności chirurgicznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego z symulatorem karetki oraz salą intensywnej opieki medycznej.

WUMed to najstarsza niepubliczna uczelnia w Polsce. Prowadzi studia licencjackie​ i magisterskie na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, kosmetologia, dietetyka, jednolite   studia   magisterskie   na   kierunku   fizjoterapia, licencjackie   na kierunku   ratownictwo   medyczne   a   także   studia   licencjackie   pomostowe   na   kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kadra   dydaktyczna   to   praktycy   legitymujący   się   dorobkiem   naukowym.
Co   roku uczelnia poszerza portfel współpracujących   na     rzecz     studentów, renomowanych podmiotów medycznych w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego, oferując tym samym           studentom możliwość odbywania      zajęć praktycznych   w   realiach   szpitala czy przychodni. O wysokim poziomie oferowanej przez WUMed edukacji świadczy m.in. przyznane uczelni już po raz trzeci, prestiżowe wyróżnienie dla jej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych – Certyfikat     Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”.

W     2024 r. WUMed wyróżniono   także   Złotym   Laurem   Pracodawców, za   dynamiczny   rozwój uczelni   wyższej wyróżniającej    się    innowacyjnością    i    nowoczesnymi    rozwiązaniami dydaktycznymi   przygotowującymi   absolwentów   do   potrzeb   współczesnego   rynku   pracy i pracodawców.

Uczelni    wciąż    udaje    się    utrzymać    najniższe    na    rynku    warszawskim, czesne. Proponowane przez   uczelnię   opłaty   za   studia   nadal   są   bardzo   konkurencyjne   na stołecznym   rynku edukacyjnym.

Atutem uczelni jest także własny kampus w dogodnej lokalizacji Warszawy.

Artykuł sponsorowany

Przeczytaj także