Przeciętne wynagrodzenie w Kielcach. Jak wypadamy na tle innych miast? - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Przeciętne wynagrodzenie w Kielcach. Jak wypadamy na tle innych miast?

Przeczytaj także

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnia pensja brutto w Kielcach to obecnie 5 323,87 zł. Pod tym względem jest ona znacznie mniejsza od wyniku krajowego, które w kwietniu wyniosło 6 626,95 zł. Lepiej radzą sobie również poszczególne miasta, takie jak na przykład Opole lub Rzeszów.

Zaznaczono, że ogólnopolskie informacje odnoszą się do sektora przedsiębiorstw i dotyczą „podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, o liczbie pracujących 10 i więcej osób.” Nie uwzględniono więc na przykład administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Jak obliczono, przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło w kwietniu 2022 roku 6626,95 zł. Zanotowano więc spadek względem marca o 0,6 %.

– Niewielki spadek przeciętnych wynagrodzeń w kwietniu 2022 r. względem marca 2022 r. Spowodowany był m.in. wypłatami w poprzednim miesiącu premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także mniejszą liczbą dni roboczych w kwietniu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Dodano przy tym, że w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” wynagrodzenie wyniosło 8929,08 zł (10 128, 17 zł w marcu), przy „Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” było to 9140,01 zł (poprzedni wynik to 9681,28 zł). Z kolei wzrost odnotowało „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (z 7230,00 zł do 9214,25 zł). Ponadto w skali całego roku, średnia pensja podniosła się w kraju o 14,1%. 

Jak sytuacja prezentuje się w odniesieniu do konkretnych miast? Średnia krajowa brutto w Kielcach (191,4 tysiące mieszkańców) jest w tej chwili na poziomie 5 323,87 zł, notując zwiększoną wartość do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Wzrost widać również, gdy spojrzymy na kwotę z grudnia (5 263 zł). Białystok (295,7 tysięcy osób) zanotował z kolei 5326,94 zł, a Lublin (336,3 tysiące) – 5654,96 zł.

Znacznie lepiej wypada Rzeszów (198 609 osób), który odnotował w kwietniu aż 6259,99 zł. Podobnie prezentuje się przeciętne wynagrodzenie w Opolu (127,1 tysięcy) – mowa tutaj o 6366,92 zł.

Katowice (287 tysięcy) ma już średnią pensję równą 7388,67 zł. Szczecin (396,5 tysięcy) charakteryzuje kwota o wartości 6659,09 zł. Łódź, ze znacznie większą ilością mieszkańców (ponad 664 tysiące) posiada jednak przeciętne wynagrodzenie liczące 5984,35 zł. Wrocław (642,7 tysięcy) ponownie wraca do wysokich not – chodzi o 7241,71 zł. Kraków (782,1 tysiąca) może się pochwalić średnią wynoszącą 8 309,63 zł, Warszawa (1 795 569) – 8 219,68 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych województwach (stan na kwiecień 2022 roku):

– dolnośląskie – 6840,26 zł

– kujawsko – pomorskie – 5777,98 zł

– lubelskie – 5374,03 zł

– lubuskie – 5778,93 zł

– łódzkie – 5886,03 zł

– małopolskie – 6 908,64 zł

– mazowieckie – 7819,34 zł

– opolskie – 6251,65 zł

– podkarpackie – 5416,63 zł

– podlaskie – 5667,99 zł

– pomorskie – 6971,48 zł

– śląskie – 6488,21 zł

– świętokrzyskie – 5 387,58 zł

– warmińsko – mazurskie – 5 452,75 zł

– wielkopolskie – 6 121,49 zł

– zachodniopomorskie – 6 188,69 zł

Przeczytaj także