Radni chcą niższych podatków i debaty o kryzysie w dobie pandemii - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Radni chcą niższych podatków i debaty o kryzysie w dobie pandemii

Radni Bezpartyjnych i Niezależnych oraz Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwały w sprawie radykalnego obniżenia stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. – W pandemicznej rzeczywistości trzeba podejmować szybkie, czasem niestandardowe decyzje – mówi Kamil Suchański, przewodniczący Rady Miasta.

Jak wynika z przygotowanego projektu uchwały w tej sprawie, dla firm działających w branży kultury fizycznej i sportu stawka podatku byłaby obniżona o 70 procent w stosunku do obecnie obowiązujących progów fiskalnych. Natomiast 50-procentową ulgę podatkową przewidziano między innymi dla szeroko pojętego sektora gastronomii i rzemiosła.

– Po objęciu Kielc czerwoną strefą epidemiczną i wprowadzeniu dodatkowych restrykcji sanitarnych wielu przedsiębiorców ponownie znalazło się w trudnej sytuacji. W pandemicznej rzeczywistości trzeba podejmować szybkie, czasem niestandardowe decyzje, dlatego proponujemy znaczną korektę wysokości stawek podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – tłumaczy Suchański.

Oprócz przewodniczącego Rady Miasta, pod projektem uchwały podpisało się 8 innych radnych: Katarzyna Suchańska, Maciej Burstein, Joanna Winiarska z klubu BiN oraz radni PiS: Marcin Stępniewski, Dariusz Kisiel, Arkadiusz Ślipikowski, Zdzisław Łakomiec oraz Wiesław Koza.

Rajcy apelują do prezydenta Bogdana Wenty o to, by zaniechał walki politycznej i w pełni zaangażował się w rozwiązywanie piętrzących się problemów wokół kryzysu COVID-19. Chcą też rozszerzenia porządku obrad sesji nadzwyczajnej, o której wspominał na swojej ostatniej konferencji prasowej o punkt dotyczący omówienia bieżącej sytuacji związanej z COVID-19 w Kielcach.

– W tym ekstremalnie ciężkim czasie miasto z poborcy podatkowego musi przeistoczyć się w partnera gospodarczego, który wyciąga przyjazną dłoń do przedsiębiorców. Działalność gospodarcza w Kielcach z uwagi na problemy demograficzne miasta oraz niską siłę nabywczą mieszkańców jest szczególnie wrażliwa na wszelkie negatywne zjawiska w gospodarce, zwłaszcza te nieoczekiwane – dodaje Maciej Bursztein

Katarzyna Suchańska, przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych w Radzie Miasta Kielce dodaje, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości będą teraz mniejsze, lecz stabilne. Dla finansów miasta jest to lepszy scenariusz niż wyschnięcie źródeł wpływu z powodu likwidacji działalności gospodarczych – mówi.

– Chcemy rozmawiać o tych działaniach z prezydentem Wentą jak najszybciej. Na walce z koronawirusem musimy skoncentrować wszystkie siły. Stoimy potężnymi wyzwaniami, które wymagają pełnego zaangażowania prezydenta i radnych – podkreśla Dariusz Kisiel z klubu PiS.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości nowych, obniżonych stawek podatku od nieruchomości znajdzie się w porządku obrad najbliższej terminowej Radzie Miasta Kielce. Autorzy tej inicjatywy zapowiadają rozmowy z pozostałymi klubami i radnymi w celu skonstruowania większości zdolnej do przyjęcia uchwały w zaproponowanym brzmieniu.