Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ 2024. Uwzględniono 4 szkoły z regionu - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ 2024. Uwzględniono 4 szkoły z regionu

Przeczytaj także

Ogłoszono wyniki 4 ogólnopolskiej edycji Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. W województwie świętokrzyskim uwzględniono cztery szkoły, z czego jedna zyskała rangę przyjaznej i zaangażowanej, a reszta umiarkowanie przyjaznej. O miejscach na liście zadecydowały głosy młodzieży. Z całego kraju spłynęło ich łącznie ponad 12 tysięcy.

„Szkoła Zaufania” to hasło tegorocznej edycji projektu. Ranking odbywa się w tym roku pod patronatem trzech instytucji państwa (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministra Równości, Rzeczniczka Praw Dziecka), a także z rekordowym wsparciem samorządowym. Wyniki przedstawiane są w środę, czwartek i piątek w całej Polsce, podczas konferencji prasowych.

Jest to już 4 edycja rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+, a dla naszego regionu szczególnie ważna. Po raz pierwszy w historii świętokrzyska szkoła średnia została oceniona jako przyjazna i zaangażowana. Do tego znalazła się na 17 miejscu w skali kraju. Liczymy, że inne szkoły z miasta i województwa będą czerpać z dobrych praktyk kieleckiego „Żeroma” – mówi Oskar Frydrych, Ambasador Regionalny Rankingu  – Chcemy, żeby świętokrzyskie placówki były otwarte i akceptujące, a do tego poza oddolną pracą potrzebne jest stanięcie instytucji po stronie młodzieży.

„Żerom”, a więc I LO im. Stefana Żeromskiego uwzględniono także w regionalnej tabeli (z rangą: szkoła przyjazna i zaangażowana), gdzie oprócz niego trafiły II LO im. Stanisława Staszica w Starachowicach , I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach (wszystkie z rangą: umiarkowanie przyjazna). W rankingu podkreślono, że „jeżeli tabela zawiera mniej niż 10 szkół, to znaczy, że tylko tyle placówek zostało ocenionych przez wymaganą liczbę osób”.

Cała lista znajduje się na stronie https://lgbtplusme.com/ranking/pl. Ranking dotarł do ponad 2000 szkół w Polsce. 55% głosów pochodziło spoza 10 największych miast w kraju. Młode osoby w ankiecie odpowiadały na pytania o to, jakie jest podejście społeczności szkolnej do osób LGBTQ+, czy pojawia się dyskryminacja, czy organizowane są warsztaty antyprzemocowe, czy nauczyciele i nauczycielki wspierają społeczność LGBTQ+.

Czy Polska jest tolerancyjna?

Tegoroczny ranking pokazuje, że niewiele ponad 50% osób uczestniczących w badaniu deklaruje, że atmosfera w szkole jest dobra. To ciągle niewiele, dlatego kluczowe jest wspieranie społeczności uczniowskiej, nauczycielskiej i rodzicielskiej, żeby poprawiać atmosferę w szkołach w całej Polsce.

Cały czas jest wiele do zrobienia w kwestii przemocy rówieśniczej, aż 41% uczestników i uczestniczek badania doświadczyło przemocy psychicznej (np. wykluczenie, przezwiska, wyśmiewanie) ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, a 49% uczestników i uczestniczek badania doświadczyło przemocy psychicznej z innych względów. Alarmujący jest poziom przemocy fizycznej (np. szturchnięcia, przepychanki): 28% osób uczestniczących doświadczyło jej ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, a 27% z innych względów.

Bardzo cieszy mnie, że osoby uczące się, tak dobrze czują się w szkole. Po to w końcu jesteśmy – mówi mgr Izabela Złonkiewicz szkolna pedagog w I LO w Kielcach.

– Nasza szkoła jest otwarta na każdą osobę. To nie tak, że nieprzyjemne sytuacje w ogóle się nie zdarzają, po prostu mamy ogromnie wspierającą kadrę nauczycielską i siebie nawzajem. Dzięki temu możemy czuć się bezpieczni w naszej społeczności. Nawet jeśli nie ma się wsparcia w domu, Żerom zawsze stanowi bezpieczną przystań – powiedziała Malwina Dudała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego I LO w Kielcach.

Wybrane dane dla województwa świętokrzyskiego:

1. Czy uważasz, że w Twojej szkole każda osoba może czuć się bezpiecznie? – „Tak” odpowiedziało 37% respondentów, wynik jest znacząco wyższy od średniej krajowej.

2. Czy wiesz o osobie w swojej szkole, która doświadczyła cyberprzemocy, np. wyśmiewania w internecie, wykluczania z grup klasowych, tworzenia przez inne osoby ośmieszających treści ZE WZGLĘDU na przynależność do społeczności LGBTQ+? – „Tak” odpowiedziało 37% respondentów, wynik mieści się w średniej krajowej.

3. Czy wiesz o osobie w swojej szkole, która doświadczyła cyberprzemocy, np. wyśmiewania w internecie, wykluczania z grup klasowych, tworzenia przez inne osoby ośmieszających treści Z INNYCH POWODÓW niż przynależność do społeczności LGBTQ+? – „Tak” odpowiedziało 44% respondentów, wynik mieści się w średniej krajowej.

4. Czy w Twojej szkole pracuje chociaż jedna osoba, na którą możesz liczyć w trudnej sytuacji, np. dyskryminacji, doświadczania przemocy, bullyingu itp.? – „Tak” odpowiedziało 62% respondentów, wynik jest znacząco niższy od średniej krajowej.

Przeczytaj także