Remonty ulic na północy Kielc. Zmieni się organizacja ruchu - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Remonty ulic na północy Kielc. Zmieni się organizacja ruchu

Przeczytaj także

Zdjęcia i mapy: kielce.eu

W nocy z soboty, 23 marca br. na niedzielę, 24 marca br. wykonawca planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ul. Klonowej oraz w rejonie ulic J. Piłsudskiego, bp. M. Jaworskiego i Orląt Lwowskich. Dla samochodów wyznaczono objazdy. Inaczej pojadą też autobusy komunikacji miejskiej. 

Prace rozpoczęły się w styczniu. Wykonawca, firma Strabag, przeprowadziła prace przygotowawcze polegające na usuwaniu roślinności kolidującej z projektowaną infrastrukturą oraz zabezpieczyła drzewa przeznaczone do pozostawiania.

ULICA KLONOWA

Na ulicy Klonowej odhumusowano teren, czyli usunięto wierzchnią warstwę gleby, organizowane jest zaplecze budowy wykonawcy, rozpoczęła się budowa kanalizacji deszczowej.

W nocy z soboty na niedzielę planowane są zmiany w organizacji ruchu. Miejski Zarząd Dróg informuje, że:

  1. Na ul. Klonowej od rejonu skrzyżowania z ul. Turystyczną do obszaru skrzyżowania z ul. Orkana zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.
  2. Ruch jednokierunkowy zostanie wdrożony ponadto na wlocie ul. Turystycznej od ul. Klonowej.
  3. Zamknięty dla ruchu kołowego zostanie wjazd/wyjazd na osiedle Związkowiec od skrzyżowania Orkana/Klonowa. Objazd wyznaczono ul. Jeleniowską i Warszawską.
  4. Na ul. Orkana w rejonie granicy robót będzie funkcjonować zawrotka pomiędzy jezdnią północną i południową.
  5. Objazdy jednokierunkowych odcinków wyznaczono ulicami Warszawską/Jesionową oraz Warszawską/Turystyczną/Marszałkowską.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.

REJON ULICY J. PIŁSUDSKIEGO, BP. M. JAWORSKIEGO I ORLĄT LWOWSKICH

W czasie prac przygotowawczych wykonawca zabezpieczył drzewa i usunął roślinność kolidującą z planowaną infrastrukturą.

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w nocy z soboty na niedzielę wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie północna jezdnia ul. bp. M. Jaworskiego od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego. Ruch w obu kierunkach odbywał się będzie jezdnią południową.
  2. Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ul. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. bp. M. Jaworskiego do skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich wraz ze skrzyżowaniem.
  3. Na ul. Orląt Lwowskich od rejonu wjazdu do przychodni i Policji do drogi przy bloku nr 68 obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy.
  4. Objazdy zamkniętych odcinków wyznaczono ulicami Warszawską, Sikorskiego.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.

SPRAWDŹ JAK POJADĄ AUTOBUSY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Inwestycje to część dużego zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”, które jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Za rozbudowę ulicy Klonowej, Orląt Lwowskich oraz skrzyżowania bp. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i G. Zapolskiej odpowiada firma Strabag. Realizacja tych dwóch zadań o łącznej wartości robót budowlanych 33 mln zł zakończy się we wrześniu 2025 roku.

Miasto na realizację tych inwestycji otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 23,5 mln zł.

Źródło informacji: Urząd Miasta Kielce

Przeczytaj także