RIO uchyliła wieloletnią prognozę finansową Kielc. Inwestycje w 2021 roku zagrożone? - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

RIO uchyliła wieloletnią prognozę finansową Kielc. Inwestycje w 2021 roku zagrożone?

Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła wieloletnią prognozę finansową Kielce. Izba zakwestionowała planowane dochody miasta w latach 2022-2023. Chodzi przede wszystkim o zakładane wpływy do budżetu ze sprzedaży gruntów w Obicach. Sprawdzamy czy to oznacza, że Kielce będą musiały wprowadzić prowizorium budżetowe i zrezygnować z tegorocznych inwestycji.

W latach 2022-2023 miasto spodziewało się dochodów ze sprzedaży gruntów w Obicach zakupionych pod potrzeby budowy lotniska) na poziomie 70 mln złotych.

„Stwierdziliśmy nieważność wieloletniej prognozy finansowej Kielc na lata 2021-2045. Naszym zadaniem planowane dochody gminy w związku ze sprzedażą mienia w kolejnych latach są nierealistyczne. Dotyczy to m.in. planowanej sprzedaży gruntów w Obicach” – powiedział Zbigniew Rękas, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Jak wskazano w uzasadnieniu decyzji, samorząd Kielc nie podjął dotąd działań przygotowujących do sprzedaży gruntów. „(…)w tym przede wszystkim nie została dotąd wypracowana istotna dla wartości gruntów koncepcja ostatecznego ich przeznaczenia (funkcji) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego” – wskazano.

Izba odniosła się również do pomysłów zakładających przekazanie gruntów w Obicach na rzecz samorządu województwa. „Co oznacza, że sprzedaż tych gruntów i osiągnięcie zaplanowanych dochodów nie jest jeszcze założeniem pewnym” – dodano.

Temat stwierdzenia nieważności wieloletniej prognozy finansowej Kielc ma być poruszony na sesji rady miasta w najbliższy czwartek.

Rękas zaznaczył, że uchylenie WPF nie oznacza, że miasto będzie musiało pracować na prowizorium budżetowym. „Budżet miasta pozostał w obiegu, nie został zakwestionowany” – podkreślił.

Ogółem budżet Kielc na 2021 zamyka się kwotą 1 586 mln zł. Dochody to 1 460 mln zł, a wydatki 1 565 mln zł. Deficyt ma wynieść 105,5 mln zł.

W ostatnich tygodniach propozycję przejęcia terenów w Obicach wystosował do władz miasta marszałek województwa świętokrzyskiego. Władze miasta komentowały, że traktują tę propozycję „bardzo poważnie i z zainteresowaniem”.

Autor: Wiktor Dziarmaga

Przeczytaj także