Rusza budowa nowego zakładu produkcji "Buskowianki" - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Rusza budowa nowego zakładu produkcji „Buskowianki”

Przeczytaj także

Fot. Urząd Marszałkowski

Rozpoczyna się budowa nowego zakładu produkcji wody mineralnej „Buskowianka”. Inwestycja tworzona jest w miejscowości Wełecz, a jej koszt to około 28 milionów złotych. Zakładana wydajność nowej linii technologicznej to 14 tys. sztuk butelek PET o pojemności 0,5 l na godzinę i około 9 tys. sztuk butelek 1,5 l na godzinę.

W symbolicznym wbiciu łopaty uczestniczyli Stanisław Grzesiak, prezes zarządu Uzdrowiska Busko – Zdrój S.A. oraz Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. Pojawili się też radni sejmiku województwa, Artur Konarski i Marek Strzała.

– Cieszę się bardzo, że plany rozbudowy linii produkcyjnej wody uzdrowiskowej w Busku-Zdroju zaczynają się urzeczywistniać – powiedział marszałek – Dzięki unowocześnieniu firmy zwiększy się ilość butelek doskonałej wody mineralnej, która trafiać będzie na rynek, do kuracjuszy i wszystkich pragnących poprawić swój stan zdrowia.

Koncepcja projektowa zakłada budowę nowoczesnego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej wraz z wyposażeniem w linię technologiczną, służącą do rozlewu wody mineralnej do butelek PET.

Inwestycja ma obejmować budowę hali produkcyjnej wraz z częścią magazynowo-techniczną oraz socjalną o powierzchni ponad 2000 m², uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną, przebudowę placu manewrowego stref dostaw i odbioru oraz wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia służące do rozlewu wody wraz ze zbiornikami buforowymi, zbiornikiem na CO2, stacją uzdatniania wody, stacją mycia i dezynfekcji oraz sprężarkownią. Zakładana wydajność nowej linii technologicznej to 14 000 sztuk butelek PET o pojemności 0,5 l na godzinę i około 9 000 sztuk butelek 1,5 l na godzinę.

Przygotowana koncepcja projektowa zakłada w późniejszym terminie doposażenie Zakładu w linię technologiczną dla butelek szklanych. Przenoszenie sukcesywne obecnego zakładu produkcji do miejscowości Wełecz zapewni uwolnienie terenów Uzdrowiska pod inwestycje, związane z rozbudową działalności leczniczej i uzdrowiskowej – zgodnie z przeznaczeniem terenów w strefie ochrony uzdrowiskowej A.

Na budowę zakładu Uzdrowisko Busko-Zdrój otrzymało wsparcie finansowe ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 17 mln zł. Całkowity koszt budowy zakładu to około 28 mln zł. Prace budowlane wykona świętokrzyska firma „Anna-Bud”. Mają się one zakończyć w październiku br.

Tekst i zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Przeczytaj także