Seniorzy i dzieci bez teleporad. Weszły w życie nowe przepisy - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Seniorzy i dzieci bez teleporad. Weszły w życie nowe przepisy

Od 1 marca teleporada w podstawowej opiece zdrowotnej jest dostępna wyłącznie dla osób między 7. a 64. rokiem życia. Dziś weszła nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia.

„Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej wrażliwych grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby zdrowotne” – napisano w ocenie skutków regulacji.

Jednocześnie zaznaczono, że utrzymano możliwość odbycia teleporady bez względu na wiek pacjenta, gdy potrzebuje on zlecenia na wyroby medyczne lub recepty w ramach kontynuacji leczenia, jak również zaświadczenia niewymagającego bezpośredniej wizyty pacjenta w przychodni.

Rozwiązanie ma ograniczyć sytuację, w której dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia dzieci i seniorów ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego i zapewnić właściwe postępowania diagnostyczno-lecznicze.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że epidemia pokazała, że „nadużywanie teleporady może nieść negatywne konsekwencje dla osób starszych i dzieci”. Wyjaśnił też, że nowy standard dotyczy porad zdalnych w POZ, a nie specjalistycznych, bo te ostatnie „w przeważającej mierze udzielane są osobiście w gabinecie”.

Przeczytaj także