Strategia promocji Kielc gotowa. Mamy być "miastem, w którym chce się żyć". - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Strategia promocji Kielc gotowa. Mamy być „miastem, w którym chce się żyć”.

Przeczytaj także

Władze stolicy regionu świętokrzyskiego zaprezentowały w środę „Strategię promocji Miasta Kielce 2030+”. Dokument zawiera m.in. założenia Nowej Marki Kielc, która została zbudowana w oparciu o unikalne walory miasta – bliskość przyrody, uwarunkowania geologiczne, osiągnięcia sportowe oraz potencjał Targów Kielce.

„Strategia promocji Miasta Kielce 2030+” ma pełnić rolę drogowskazu dla wszelkich działań miasta związanych z jego promocją. Dokument zawiera m.in. założenia Nowej Marki Kielc, która została zbudowana w oparciu o unikalne walory miasta, takie jak bliskość przyrody, uwarunkowania geologiczne, osiągnięcia sportowe oraz potencjał Targów Kielce w połączeniu z ofertą kulturalną, edukacyjną i gospodarczą.

– W Kielcach zauważamy potrzebę budowania silnej marki miejskiej, a wzmacnianie tożsamości miasta jest jednym z celów operacyjnych naszej nowej „Strategii rozwoju” – powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

– Założeniem „Strategii promocji” jest nie tylko komunikowanie tego, co obecnie dzieje się w mieście, ale także podkreślanie aspiracji kielczanek i kielczan – to przede wszystkim kierunki wskazywane w najnowszej „Strategii rozwoju”. Ustalenia poczynione w „Strategii promocji” czerpią z doświadczeń, a jednocześnie wpływają na kształtowanie się założeń inicjatyw podejmowanych przez poszczególne instytucje miejskie. Nie mają być w żadnym razie ze sobą w konflikcie, ale chcemy, żeby wszyscy rozumieli cel nadrzędny, działania były zintegrowane, następował przepływ wiedzy i dobrych praktyk, a posiadane zasoby były optymalnie i w sposób przejrzysty alokowane – mówi Radosław Kubaś, prezes zarządu firmy „CPoint” – lidera konsorcjum opracowującego „Strategię promocji”, o stworzonym przez jego zespół dokumencie.

Łukasz Zarzycki z Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej kieleckiego urzędu poinformował, że opracowanie strategii poprzedziły konsultacje społeczne. Wzięło w nich udział blisko 400 osób, zarówno z Kielc, jak i spoza miasta.

Dariusz Detka, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej przypomniał, że poprzednia „Strategia promocji Miasta Kielce” obejmowała lata 2006-2010. „Ostatnie lata pokazały, że należy podjąć prace nad nową i podążającą za najnowszymi trendami +Strategią promocji+” – podkreślił Detka.

Detka poinformował też, że w 2022 roku na promocję miasta przeznaczono 5,7 mln zł. Władze Kielc liczą, że w następnych latach ta kwota będzie większa.

Autor: Janusz Majewski

 

 

Przeczytaj także