Uniwersytet Jana Kochanowskiego będzie współpracować z MSZ - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Uniwersytet Jana Kochanowskiego będzie współpracować z MSZ

Przeczytaj także

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie kształcić przyszłych pracowników dyplomacji. Porozumienie w tej sprawie zawarli w poniedziałek przedstawiciele uczelni i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział, że porozumienie wpisuje się w szerszy kontekst działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych w woj. świętokrzyskim – w czerwcu planowane jest uruchomienie w Kielcach Centrum Informacji Konsularnej. Wiceszef MSZ zaznaczył, że UJK przy prowadzaniu szkoleń będzie współpracować z Akademią Dyplomatyczną MSZ, będącą centrum szkoleniowym i edukacyjnym dla kandydatów i pracowników placówek resortu spraw zagranicznych.

„Chcemy, żeby osoby, które rozpoczną pracę w Centrum Informacji Konsularnej, mogły tutaj na miejscu w Kielcach podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia, takie, jakie są prowadzone przez Akademię Dyplomatyczną w Warszawie. Szkolenia będą skierowane także do innych osób, które będą chciały zwiększać swoje kompetencje. Przy prowadzeniu zajęć będziemy chcieli korzystać z potencjału kadry UJK, ale też dyplomatów, którzy wywodzą się z regionu świętokrzyskiego” – dodał Wawrzyk.

Szkolenia mają dotyczyć między innymi kwestii gospodarczo-ekonomicznych, administracyjnych i prawa międzynarodowego.

Rektor UJK profesor Stanisław Głuszek ocenił, że współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest zadaniem, które wpisuje się w strategię rozwoju uczelni. „Jest to nasz wkład, który przyczyni się do rozwoju sztuki dyplomacji. W prowadzeniu szkoleń będziemy wykorzystywali kompetencje pracowników i potencjał intelektualny i kompetencje pracowników wydziału prawa i nauk społecznych. Jednocześnie myślę, że będzie to szansa dla uczelni w przygotowywaniu nowej oferty m.in. w zakresie studiów podyplomowych” – powiedział rektor UJK.

Osoby, które ukończą szkolenia, otrzymają dokumenty potwierdzające uzyskanie odpowiednich kompetencji zarówno z UJK, jak i Akademii Dyplomatycznej MSZ. Celem współpracy pomiędzy MSZ a Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego jest także organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów związanych z polityką zagraniczną i warsztatem dyplomatycznym.

W czerwcu w Kielcach ma zostać otwarta siedziba Centrum Informacji Konsularnej, czyli instytucja, która zajmuje się udzielaniem informacji oraz pomocy konsularnej Polakom przebywającym za granicą. Jednostka ma zadanie zapewnić obywatelom dostęp do informacji dotyczących wiz, paszportów, legalizacji dokumentów, a także pomocy prawnej lub organizacyjnej w przypadku sytuacji kryzysowych.

Jednostka zapewni pomoc obywatelom Polski znajdującym się na terenie Francji, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii. W pierwszym etapie w centrum zatrudnionych będzie kilkanaście osób, aplikację złożyło do tej pory 35 osób. Kolejny etap rekrutacji planowany jest po wakacjach.

Wawrzyk zaznaczył, że w 2024 roku centrum będzie działało w większym składzie personalnym, około 50 osób i będzie obsługiwało kolejne kraje: Norwegię, Grecję i Hiszpanię.

Autor: Wiktor Dziarmaga

Przeczytaj także