W Kielcach zamontowano czujniki smogu - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

W Kielcach zamontowano czujniki smogu

Na Skwerze Szarych Szeregów stanęło urządzenie przeznaczone do sygnalizowania jakości powietrza. To jeden z elementów projektów, dzięki któremu na terenie Kielc zostanie zamontowanych 21 czujników monitorujących m.in. poziom stężeń pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10.

Zbierane przez sensory dane będą dostępne w aplikacji mobilnej i na stronie Urzędu Miasta od 1 grudnia br. System do monitorowania jakości powietrza powstaje w ramach projektu „Kielce bez smogu”, który wygrał w ubiegłorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Zagłosowało na niego 1769 kielczan. System będzie miał charakter informacyjno-edukacyjny. Pomoże w lokalizowaniu źródeł zanieczyszczenia, co może być istotne w walce o czyste powietrze w mieście.

Zgodnie z założeniem projektu 20 czujników zostanie zamontowanych w różnych częściach miasta na budynkach szkół i przedszkoli oraz na Urzędzie Miasta przy ul. Strycharskiej.

Dodatkowo na Skwerze Szarych Szeregów w rejonie ul. Spacerowej stanęło urządzenie przeznaczone do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą światła tj. barwy zgodnej z Polskim Indeksem Jakości Powietrza, które także bedzie czujnikiem.

Zgonie z umową firma, która zrealizuje System, przez 24 miesiące będzie przetwarzać dane pochodzące z odczytów pomiarów jakości powietrza z sensorów wchodzących w skład sieci, udostępniać widget prezentujący wyniki na stronie internetowej kieleckiego ratusza oraz świadczyć usługi asysty technicznej.

Szczegółowe lokalizacje czujników do pomiaru jakości powietrza:

 1. Szkoła Podstawowa nr 20, Al. Górników Staszicowskich 22A,
 2. Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Łanowa 68,
 3. Przedszkole Samorządowe nr 3, Os. Barwinek 33,
 4. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka 1,
 5. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Dygasińskiego 6,
 6. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, ul. Ściegiennego 15,
 7. Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Kujawska 18,
 8. Zespół Szkół  nr 2, ul. Jagiellońska 90,
 9. Przedszkole Samorządowe nr 31, ul. Dąbrówki 38,
 10. Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Leszczyńska 8,
 11. Szkoła Podstawowa nr 11 Integracyjna, ul. Jasna 20/22,
 12. Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32,
 13. Przedszkole Samorządowe nr 14, ul. Kalcytowa 15,
 14. Przedszkole Samorządowe nr 18, ul. Malików 3,
 15. Szkoła podstawowa nr 39, ul. M. Krzyżanowskiej 8,
 16. V Liceum Ogólnokształcące  im. ks. P. Ściegiennego, ul. Marszałkowska 96,
 17. Przedszkole Samorządowe nr 9, ul. Orkana 32,
 18. Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Szkolna 29,
 19. Przedszkole Samorządowe nr 19, Os. Na Stoku 98,
 20. Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6.

Przeczytaj także