Dofinansowanie do skutera dla osoby niepełnosprawnej - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Dofinansowanie do skutera dla osoby niepełnosprawnej

Przeczytaj także

Dofinansowanie PFRON dla skuterów elektrycznych – kto może się o nie ubiegać? 

Dofinansowanie PFRON dla skuterów elektrycznych stanowi istotne wsparcie materialne dla osób niepełnosprawnych, mające na celu ułatwienie im aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym oraz społecznym. Od roku 2019 osoby z różnymi dysfunkcjami mają szansę ubiegać się o dotację na zakup skutera o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie ze środków PFRON może być przyznane osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności (grupa I), jak również młodzieży do 16. roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. Co więcej, wsparcie przysługuje osobom w wieku do 18 lat, które są zatrudnione, a także niepełnosprawnym w wieku aktywności zawodowej. Koniecznym warunkiem uzyskania dotacji na skuter inwalidzki jest obecność dysfunkcji narządu ruchu, powodującej trudności w samodzielnym poruszaniu się. Niezbędna jest także zgoda lekarza specjalisty na korzystanie z elektrycznego skutera lub wózka. Skutery inwalidzkie mają naprawdę sporo zalet, dlatego też dofinansowanie na nie otwiera wiele możliwości (skutery dla niepełnosprawnych dostępne są pod linkiem: https://strefa-zdrowia.com.pl/skutery-inwalidzkie-elektryczne/).

Jakie dokumenty są potrzebne, ubiegając się o dofinansowanie na skuter dla osób niepełnosprawnych? 

Aby ubiegać się o dofinansowanie do skutera dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON, konieczne jest odpowiednie przygotowanie dokumentów. Wniosek o wsparcie zostanie pozytywnie rozpatrzony jedynie w przypadku dołączenia niezbędnych dokumentów. Wymagane dokumenty to orzeczenie o niepełnosprawności oraz akt urodzenia dziecka, jeśli wniosek dotyczy najmłodszych. Ponadto, istotne jest załączenie zaświadczenia lekarza specjalisty potwierdzającego brak przeciwwskazań do użytkowania sprzętu o napędzie elektrycznym. Dla opiekunów prawnych dziecka, konieczne jest przedstawienie dokumentu stanowiącego opiekę prawną. Sam wniosek, dostępny w obszarze C, zadaniu 5, również musi być odpowiednio wypełniony. W procesie aplikacyjnym istotne są też oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON lub „Aktywny Samorząd”, a także oświadczenie dotyczące dochodów. 

Ile wynosi dofinansowanie do elektrycznego skutera inwalidzkiego? 

Jeśli interesują Cię skutery dla niepełnosprawnych, to musisz wiedzieć, że wysokość dofinansowania, jaką można uzyskać dzięki programowi „Aktywny Samorząd”, sięga kwoty 8.250 zł. Oznacza to, że PFRON może zrefundować aż 75% wartości skutera inwalidzkiego. Program dofinansowania staje się zatem kluczowym wsparciem, ułatwiającym dostęp do wielu nowoczesnych i funkcjonalnych środków transportu dla osób z ograniczeniami ruchowymi. 

Dofinansowanie do skuterów inwalidzkich – co ile można się ubiegać? 

Dofinansowanie do skuterów inwalidzkich stanowi bardzo istotne wsparcie dla osób z ograniczeniami ruchowymi, które interesują elektryczne skutery inwalidzkie. Kluczową kwestią dla wielu zainteresowanych jest pytanie: co ile można się ubiegać o to wsparcie? Warto pamiętać o tym, że programy dofinansowania zazwyczaj przewidują określony okres, po którym można skorzystać ponownie z tego rodzaju świadczeń. W przypadku dofinansowania PFRON dla skuterów inwalidzkich, okres, co do zasady, wynosi 5 lat. Oznacza to, że po upływie tego czasu osoba korzystająca z dofinansowania może ponownie ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup nowego skutera. To istotne udogodnienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii, który przekłada się na coraz nowocześniejsze i funkcjonalne modele skuterów. Więcej produktów wspomagających osoby niepełnosprawne dostępne są na sklepie internetowym Strefa Zdrowia

Przeczytaj także