Arkadiusz Ślipikowski: "Ruszył projekt, który daje ogromne możliwości wsparcia seniorów" - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Arkadiusz Ślipikowski: „Ruszył projekt, który daje ogromne możliwości wsparcia seniorów”

Przeczytaj także

Gościem studia portalu wKielcach.info był Arkadiusz Ślipikowski. Zastępca dyrektora departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej mówił o projekcie partnerskim “Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia Dla Seniorów”. Jego wartość to ponad 63 milionów złotych, a celem jest wsparcie 3,5 tysiąca seniorów z Kielc i powiatu. Ruszył także konkurs, gdzie do przekazania przewidziano 53 mln zł i w którym udział mogą wziąć samorządy i organizacje pozarządowe z całego województwa. 

Projekt w szczególności skierowany jest do osób niesamodzielnych, zależnych i z niepełnosprawnościami, a także wymagających aktywizacji i kompleksowego zdiagnozowania stanu zdrowia.  Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a partnerem miasto Kielce, a także 19 gmin powiatu kieleckiego. Dzięki temu ośrodki zdrowia i ośrodki pomocy społecznej, funkcjonujące w tych miejscach, będą mogły wymieniać się informacjami i tworzyć działania, które są potrzebne seniorom.

To właśnie Kielce i powiat kielecki są obarczone największym wzrostem liczby osób w wieku 60 plus. Wykazała to diagnoza, którą przeprowadzono na terenie całego województwa. Sprawdzano też dostępność usług społecznych i zdrowotnych w poszczególnych lokalizacjach, aby sprawdzić co proponowane jest starszym mieszkańcom.

Rekrutacja już się rozpoczęła – Każdy senior, który zgłosi się do lidera w swojej gminie, w mieście, otrzyma indywidualny program wsparcia. Zachęcamy serdecznie, są to usługi specjalistyczne, ale również te dla seniorów aktywnych – twierdzi Arkadiusz Ślipikowski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

W poszczególnych miejscach, w zależności od potrzeb, zostaną sfinansowane między innymi:

– usługi asystenta i opiekuna dla osób starszych i niepełnosprawnych;

– specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, wspomagające proces leczenia osób przewlekle chorych (w tym domową fizjoterapię oraz rehabilitację);

– specjalistyczną opiekę dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym psycholog, logopeda, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psychiatra);

– usługi typu „taxi dla seniora” (bezpłatny transport dla osób z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną).

Dla aktywnych seniorów zaplanowano też m.in. wsparcie trenerów, rehabilitantów i fizjoterapeutów w ramach zajęć relaksacyjno-usprawniających, spotkania integracyjne (połączone z działaniami prozdrowotnymi, zapobiegającymi utracie kondycji psychofizycznej). To także udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, czy też wykłady specjalistów dotyczące profilaktyki zdrowotnej i nie tylko.  Jest też pomoc dla innych powiatów – Trwa również otwarty konkurs, w którym udział wziąć mogą samorządy i organizacje pozarządowe. Tutaj nie ma problemu, aby jeden z trzynastu powiatów napisał dobry projekt obejmujący wszystkie gminy i objął wsparciem seniorów. Na ten cel przeznaczono 53 miliony złotych – mówi Renata Janik.

Projekt „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Przeczytaj także