Pat ws. wschodniej obwodnicy Kielc. Zarząd województwa wyłącza się z dalszych prac projektowych - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Pat ws. wschodniej obwodnicy Kielc. Zarząd województwa wyłącza się z dalszych prac projektowych

Przeczytaj także

Zarząd Województwa, w przesłanym do mediów komunikacie, informuje o konieczności wyłączenia się z dalszych prac projektowych nad przebiegiem wschodniej obwodnicy Kielc. – Materiały którymi już dysponuje ŚZDW, stanowią istotny dorobek analityczny, będący fundamentem do ewentualnie dalszego projektowania przez właściwego Inwestora, którym nie będzie Zarząd Województwa – wskazano. 

Przypomnijmy, że w konsultacjach społecznych z 2023 roku, dotyczących trzech wariantów przebiegu obwodnicy, zgłoszono ponad dwa tysiące uwag. Ponadto mieszkańcy w pismach skierowanych do mediów zwracali wtedy uwagę, że planowana inwestycja „nie wyprowadza ruchu kołowego poza miasto, a tylko spycha go na jego przedmieścia”, a konsekwencjami powstania planowanej drogi w tym obszarze „będą nieznośny hałas, dalsze utrudnia w przemieszczaniu się pomiędzy podzielonymi częściami miejscowości”.

Z kolei jeszcze w styczniu wskazywaliśmy, że w odpowiedzi na protesty mieszkańców urzędnicy Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ŚZDW) zaprezentowali dwa alternatywne warianty obwodnicy. Tomasz Jamka, będący wtedy członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, tłumaczył, że budowa drogi jest niezbędna, aby uwolnić Kielce od ruchu tranzytowego. Zwracał także uwagę, że konsensus jest bardzo trudny do osiągnięcia. – Jednak wierzę w to, że uda się go wypracować. Wychodzimy mieszkańcom naprzeciw, przedstawiliśmy zarysy dwóch kolejnych wariantów możliwego przebiegu obwodnicy. Szukamy takiego rozwiązania, aby wyburzeń i konieczności wykupu gruntów było jak najmniej – dodawał.

Zarząd województwa obecnej kadencji z komunikatem

Teraz media otrzymały komunikat, w którym, czytamy, że obradujący w dniu 3 lipca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jednomyślnie zdecydował o konieczności wyłączenia się z dalszych prac projektowych nad przebiegiem wschodniej obwodnicy Kielc. Treść komunikatu umieszczamy poniżej:

Ma to związek z licznymi sprzeciwami społecznymi i brakiem – w konsekwencji – ostatecznego wypracowania wariantu przebiegu tej drogi, który byłby akceptowalny zarówno przez mieszkańców Kielc i okolicznych gmin, przez teren których miałaby przebiegać obwodnica, jak i brakiem źródła finansowania samej budowy.

Zarząd Województwa poprzedniej kadencji podjął się trudnej roli lidera i wspólnie z Gminą Kielce wyasygnowano środki finansowe w budżetach własnych, z przeznaczeniem na wytyczenie korytarza przebiegu wschodniej obwodnicy Miasta. Decyzja ta wynikała z diagnozowanych w trakcie prac nad aktualizacją wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego zgłaszanych potrzeb wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza Miasto Kielce i braku inicjatywy – w tym zakresie – ze strony właściwego dla takiego zadania zarządcy drogi, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zadanie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla tej inwestycji zostało zlecone przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Miejski Zarząd Dróg w Kielcach w maju 2021 roku i miało zakończyć się m.in. uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu przebiegu drogi. I choć ostatecznie nie udało się zakończyć prac projektowych w pełnym zakresie, materiały którymi już dysponuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, stanowią istotny dorobek analityczny, będący fundamentem do ewentualnie dalszego projektowania przez właściwego Inwestora, którym nie będzie Zarząd Województwa.

Przeczytaj także