GDDKiA przedstawia plany na przyszłość. Jest między innymi droga ekspresowa z Cedzyny do Łagowa - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

GDDKiA przedstawia plany na przyszłość. Jest między innymi droga ekspresowa z Cedzyny do Łagowa

Przeczytaj także

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że do końca obecnego roku ruszą przetargi dotyczące odcinków o łącznej długości około 102 kilometrów. W planach są również inne postępowania, w tym te dotyczące fragmentu S74 z Cedzyny do Łagowa (wraz z obwodnicą), czy też drogi z Mniowa do granicy z województwem łódzkim.

Jak zaznaczono, w realizacji krajowych przedsięwzięć mają pomóc dodatkowe 2,7 mld złotych, które pochodzą od rządu. Przyznano również, że z 99 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 na 50 z nich trwają roboty budowlane, 31 oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla 18 postępują  zaś prace projektowe. To w sumie 1342 km, których wartość oszacowano na 52 mld złotych.

 – 14 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 113,9 km i wartości 2 mld zł. Na trzech z tych obwodnic trwają prace budowlane, dziewięć oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dla pozostałych 85 trwają prace przygotowawcze nad dokumentacją – informuje GDDKIA.

Będą przetargi dla świętokrzyskiego

Co istotne, do końca roku powinny ruszyć postępowania mające wyłonić wykonawców odcinków o łącznej długości około 102 kilometrów. Przyznano także, że jeżeli Rada Ministrów przyjmie nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.) to „będziemy mogli ogłosić kolejne przetargi na nowe zadania jeszcze w tym roku kalendarzowym”. Wśród tych ostatnich przedsięwzięć wyróżnić można między innymi fragment S74 z Cedzyny do Łagowa (wraz z obwodnicą). Dla wspomnianego odcinka uzyskana została decyzja środowiskowa, w której wskazany został wariant przebiegu trasy. Przygotowana jest także Koncepcja Programowa, która stanowi materiał wyjściowy do opracowania projektu budowlanego. 

Planowana inwestycja obejmuje  budowę  dwujezdniowego odcinka drogi klasy S (ekspresowej)  wraz z węzłami, miejscem obsługi podróżnych, przebudową dróg i ulic poprzecznych oraz budową dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg. Ponadto w ramach zadania planowane jest stworzenie obiektów inżynierskich, systemu odwodnienia, Obwodu Drogowego w Woli Jachowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także budowa/przebudowa infrastruktury technicznej oraz budowa urządzeń ochrony środowiska – podaje Małgorzata Pawelec-Buras, rzeczniczka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w systemie “Projektuj i buduj” podobnie jak te dotyczące S74 Mniów – Kielce czy S74 na odcinku obwodnicy Opatowa. Co więcej, oprócz omawianego przedsięwzięcia na tej samej liście znajdują się również inne inwestycje dla województwa świętokrzyskiego: 

-S7 Czosnów – Kiełpin – 22,1 km,

-S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo – 6 km,

-S11 Bobolice – Szczecinek – 25,1 km,

-S16 Olsztyn Wschód – Barczewo (II jezdnia) – 11,4 km,

-S16 Barczewo – Biskupiec (II jezdnia) – 18,2 km,

-S74 Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa – 30 km,

-S74 Łagów – Jałowęsy – Tomaszów – 18,3 km,

-S74 granica woj. łódzkiego i świętokrzyskiego – Przełom/Mniów – 27,5 km.

Pochwalono się także ogłoszonymi już w 2022 postępowaniami dla blisko 79 kilometrów tras:

-S12 Chełm – Dorohusk – 23 km

-S19 Jawornik – Lutcza – 5,2 km

-S19 Lutcza – Domaradz – 6,4 km

-S19 Domaradz – Iskrzynia – 12,5 km

-S74 Kielce Zachód – Kielce (DK73) – 5 km

-DK11 rondo Janiska – Kołobrzeg Wschód – 1,5 km

-DK79 obwodnica Zabierzowa – 10,3 km

-S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (dobudowa II jezdni, poza PBDK) – ok. 15 km

Ponadto plan na omawiany rok zakłada oddanie do ruchu łącznie 345,5 km nowych dróg. Mieści się w tym 46,1 km autostrad, 253,1 km dróg ekspresowych, a także 46,3 km dróg klasy GP (obwodnic). Do fragmentów już zrealizowanych zaliczyć można DK73 Kielce – Brzeziny/Morawica.

Przeczytaj także