Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc
5 grudnia 2022

Seniorzy z Ukrainy otrzymają zapomogi finansowe

Seniorzy z Ukrainy mieszkający w Kielcach otrzymają comiesięczne zapomogi finansowe. Programem objętych zostało ponad 130 osób powyżej 60. roku życia. Miasto uruchomiło program we współpracy z […]