Sesja absolutoryjna - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc
23 czerwca 2022

Bogdan Wenta z absolutorium i wotum zaufania

Kielecka Rada Miasta udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku prezydentowi miasta Bogdanowi Wencie. Za przyznaniem absolutorium zagłosowało w czwartek 18 z […]
23 czerwca 2022

Bogdan Wenta podsumował kolejny rok prezydentury. Wymienia swoje sukcesy

Podczas czwartkowej sesji absolutoryjnej prezydent Kielc, Bogdan Wenta podsumował ostatni rok swojej prezydentury. Największą uwagę skupił na przyszłych inwestycjach z funduszy unijnych.  Na sesji absolutoryjnej radni […]